Un dels programes que FSC començarà ben aviat a Castelló, gràcies al finançament de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de la Generalitat Valenciana, procedent del tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) és l’oficina DRETS: per a la defensa de la igualtat de tracte, la no-discriminació i de prevenció dels delictes d’odi. Aquesta oficina serà atesa properament per dos professionals: una treballadora social i un advocat, sota la supervisió de la persona responsable de Programes d’Inclusió Social i Reducció de Danys de FSC a la Comunitat Valenciana.

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) dóna suport a la campanya “X Solidària” per afavorir que es marqui la X a la casella 106 d’Activitats d’Interès Social o “X Solidària” a la Declaració de la Renda. “Un gest senzill que segueix sent més necessari que mai, ja que les persones en situació de vulnerabilitat s’estan veient afectades per un context social, econòmic i sanitari molt inestable, generat per la guerra d’Ucraïna, la crisi energètica i els anys de pandèmia”, segons s’assenyala des d’aquesta campanya, coordinada per la Plataforma d’ONG d’Acció Social i finançada pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.

DRETS oferirà assessorament jurídic i social a persones en situació de vulnerabilitat per causa de:

  • Estar en situació de sense llar
  • Patir una addicció.
  • Estar sent explotades sexualment.
  • Estar racialitzades.
  • Tenir problemes de salut mental.
  • Haver sortit de presó recentment.
  • Altres situacions de vulnerabilitat social.

En els més de 25 anys que des de FSC venim acompanyant persones en situació d’alta vulnerabilitat i exclusió social severa a Castelló, hem detectat que moltes han experimentat reiterades vulneracions dels seus drets, maltractament institucional sistemàtic i violències múltiples, al llarg de vida.

El 2018, vam crear una eina interna per recollir i analitzar aquestes situacions tan greus, comprovant que hi ha col·lectius i determinades característiques associades a l’imaginari col·lectiu a estereotips que deshumanitzen la persona, restant valor a les vulneracions i violències que pateixen davant d’altres ciutadans/ es. Per això la iniciativa de posar en marxa aquesta oficina.

Alguns dels objectius fonamentals de la mateixa són:

  • Evitar que es produeixin situacions d’indefensió a l’exercici dels seus drets per part de les persones ateses.
  • Identificar els «punts clau» on tenen lloc aquestes vulneracions amb més freqüència per corregir la situació.
  • Promoure l’eliminació de prejudicis i estereotips sobre determinats col·lectius o persones amb característiques determinades.

El termini per presentar la declaració de la renda acaba el proper 30 de juny i, amb ell, la possibilitat que tenen les persones contribuents d’escollir marcar la casella 106 d’Activitats d’Interès Social o X Solidària per destinar un 0,7% dels seus impostos a projectes socials com DRETS.

D’aquesta manera, gràcies a la solidaritat ciutadana, es podrà continuar ajudant milions de persones sense cost econòmic per a les persones contribuents, ja que ni paguen més ni els tornen menys si marquen aquesta casella.