Florència Manns Fuenzalida és Llicenciada en Psicologia per la Universitat Diego Portales, Xile (UDP) i Màster en Drogodependències per l’Institut de Formació Contínua (IL3) de la Universitat de Barcelona (UB), entre d’altres cursos realitzats en drogodependències. Actualment, treballa a la Fundació Salut i Comunitat (FSC) com a tècnica/educadora en el projecte “En Plenes Facultats” (EPF), col·labora a l’Observatori Noctámbul@s de FSC, per a la investigació i prevenció de les violències sexuals en entorns festius i coordina els Punts Liles que gestiona la nostra entitat, dels quals ens dóna més detall en aquesta entrevista.

– En què consisteixen les teves funcions de coordinació dels Punts Liles?
Les meves funcions de coordinació consisteixen a organitzar les reunions prèvies als esdeveniments amb cossos de seguretat i sanitaris, buscar el personal qualificat per poder intervenir durant l’esdeveniment, m’ocupo de la redacció d’informes, encara que també faig funcions d’interventora, és a dir, realitzo a més atenció i prevenció als Punts Liles. I, quan cal, acompanyo les persones que ho necessiten, un cop ha passat l’episodi de violència.

– Des de quan fas aquestes funcions?
Vaig començar el 2018 aquí a Espanya, específicament en ambients festius, amb grups de dones usuàries de drogues i que vivien en situació de violència des del 2015, i amb un grup d’homes agressors, també consumidors.
A la Fundació Salut i Comunitat, coordino els Punts Liles des del 2019.

– Quants punts ha gestionat la Fundació Salut i Comunitat i on?
Els Punts Liles que ha gestionat FSC han estat per a la Festa de la Mercè (Ajuntament de Barcelona), per a l’Ajuntament de Sitges, de Premià de Dalt i per al Consell Comarcal del Baix Penedès (diversos municipis), així com per al Festival Sònar (durant el dia i la nit).
Probablement, per als Carnavals FSC en gestioni algun més.

– Quantes persones formeu part de l’equip i amb quins rols o quins perfils teniu?
Som dues coordinadores, la Marta Cremades i jo. Ens distribuïm les tasques, segons qui actua com a referent amb l’entitat que organitza la festa o el municipi. Posteriorment, l’equip que intervé als espais de lleure sempre està integrat com a mínim per 4 persones. Això varia segons l’espai, el nombre d’hores i els pressupostos a cobrir.

– De quina manera ho organitzeu i implementeu?
Ho organitzem i implementem segons les demandes que hi vagin entrant, i s’organitzen tant els dies com els horaris d’intervenció dels Punts Liles sol·licitats.
Els horaris varien, n’hi ha alguns que s’han fet de dia, com al Sònar, més que res per sensibilitzar i conscienciar el públic assistent, encara que usualment els torns d’intervenció comencen cap a les 22 hores i acaben entre les 3 i 6 del matí

– Concretament, quines tasques feu?
Als Punts Liles, realitzem prevenció, sensibilització, atenció i acompanyaments en episodis de violències sexuals en espais festius.

– Heu comptat/compteu amb el suport d’altres entitats del territori?
Sí, dels ajuntaments de Barcelona, ​​Sitges i Premià de Dalt i del Consell Comarcal del Baix Penedès. També, amb el suport d‟assemblees i organitzacions feministes d‟aquests territoris, amb serveis de reducció de risc en el consum de drogues (Energy Control i Som-Nit) i amb Creu Roja, així com amb cossos de seguretat.

– Quines dades més significatives de la gestió destacaries fins ara?
Aproximadament, pels Punts Liles com a punts informatius, de sensibilització i prevenció, han passat més de 2.000 persones, especialment adolescents i dones de totes les edats.

Pel que fa a l’àmbit de detecció i atenció davant de les violències sexuals que ocorren en espais festius, hem atès i acompanyat entre 15 i 20 persones, la majoria dones i algunes persones no binàries.

Dins de les accions que realitzem com a Punts Lila, a més de la sensibilització, prevenció i atenció de violències sexuals, també fem formacions obertes a la comunitat o organització de la festa per dotar eines perquè puguin contribuir a la detecció de situacions de violències. A més, s’entrena les persones perquè puguin brindar un acompanyament in situ, si la situació ho requereix.

D’altra banda, el dispositiu de Punto Lila pot actuar per dissuadir les violències, ja que és un punt visible. Amb el treball de sensibilització previ i durant la festa, es pretén comprometre el públic assistent, així com persones de l’organització i/o ajuntaments, a facilitar les diferents gestions que requereixen aquest tipus de situacions.

Finalment, cal destacar que l‟ús d‟aquest servei està marcat fortament per la presència de dones. Tot i això, la presència d’homes cisgènere és escassa o nul·la.

– Per finalitzar l’entrevista, quin balanç general de la gestió dels Punts Liles faries?
El servei sempre té una bona acollida, tot i que, en contextos festius, és probable que es produeixin actes de violència cap al mateix equip del Punto Lila.
Per aquesta raó, és molt important cuidar no només el públic, sinó també l’equip davant d’actes de violència. Com sempre dic: aquesta és l’única feina que no m’agrada fer, però cal fer-ho per cuidar l’equip professional.
Si no fos així, potser les violències que tenen lloc en espais festius podrien continuar invisibilitzades i naturalitzades, i, per tant, no gestionades, ateses o previngudes. Per tant, considero que es realitza una important tasca des de FSC als Punts Liles.