Des de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Portugalete, a Biscaia, i en el marc del programa municipal “Vides lliures de violència masclista: Millora en la detecció i atenció de la violència”, es va plantejar mesos enrere la necessitat de crear una eina específica per a detectar les situacions de violència masclista que afecten les dones més grans de 60 anys del municipi.

La iniciativa va comptar des del primer moment amb el suport del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) de Portugalete, dirigit i gestionat des de l’any 2010 per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), juntament amb el Grup Lagunduz. Es va destacar la posició privilegiada d‟aquest servei al‟hora de detectar certes situacions de desprotecció i van valorar el seu contacte estret amb les dones de més de 60 anys d‟aquesta població.

Val a dir que les dues coordinadores del SAD de Portugalete van participar activament en el disseny de l’eina de detecció de situacions de violència masclista per a dones de més de 60 anys. Per això, van treballar estretament amb la tècnica encarregada de la realització del projecte i, a més, van mantenir una reunió conjunta amb altres entitats/recursos que intervenen amb aquest col·lectiu de dones grans a l’àmbit del municipi de Portugalete.

Un cop dissenyada l’eina, així com un protocol d’actuació específic per a la detecció i actuació en aquest tipus de situacions, elaborat per treballadors/es socials, d’ajuda a domicili, d’atenció primària i policia municipal, es va fer un curs per donar a conèixer tots dos documents, destinats a les auxiliars del servei dajuda a domicili.

D’altra banda, es va organitzar una altra acció formativa dirigida a tècnics/ques que intervenen al municipi, en què van participar les dues coordinadores del SAD de Portugalete. Els cursos es van organitzar en dues sessions de dos dies de durada cadascuna, assistint un total de 22 professionals. La dinàmica d’aquests cursos va ser participativa, cosa que va permetre plantejar dubtes i suggeriments.

A més, des de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Portugalete s’organitzen anualment les jornades d’igualtat. El passat any 2022, se’n va celebrar el XXI aniversari, amb una gran acollida i participació de persones assistents. Com en anys anteriors, les coordinadores del servei també van acudir a aquestes jornades.

Així mateix, cal destacar que el programa Vides Lliures de Violència Masclista: Millora en la detecció i atenció de la violència, va ser reconegut a finals de l’any passat amb el màxim guardó de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

La FEMP i la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere van valorar “l’acció i el compromís diari de 13 entitats locals, entre les quals hi ha Portugalete, per eradicar la violència contra la dona, reconeixent que “un treball en xarxa que salva vides , i un esforç per visibilitzar aquesta lluita”.

És la segona vegada que l’Ajuntament de Portugalete rep aquest guardó per la seva trajectòria de treball a favor de la igualtat i en contra de la violència masclista. El 2013, va rebre també el Premi a les Bones Pràctiques Locals contra la Violència de Gènere de la FEMP.

Segons fonts municipals, a través del programa Vides Lliures de Violència Masclista: Millora en la detecció i atenció de la violència, que va impulsar l’Ajuntament de Portugalete el 2021 per combatre la violència de gènere entre dones majors de 60 anys, s’han detectat “més casos dels habituals”, mancant tancar la memòria anual, en què es reflectiran les xifres de dones que s’han atès al municipi.