Del 6 al 9 de febrer, en horari de 11.30 a 14 hores, tindrà lloc un curs en format virtual adreçat a professionals, d’una durada de 10 hores. La formació de professionals dels àmbits de drogues i gènere és una acció primordial per al Projecte Malva de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), com també ho és per a l’Estratègia Nacional sobre Addiccions 2017-24, en la seva línia sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit de les addiccions, en què s’emmarquen aquests cursos, de caràcter gratuït.

La formació a celebrar en format virtual, adreçada a professionals de l’àmbit de drogues i addiccions i de l’àmbit de gènere i violència masclista, serà impartida per les nostres companyes de la Fundació Salut i Comunitat: Ana Burgos García, Sílvia Allué Escur i Gisela Hansen Rodríguez, així com per part d’altres col·laboradores del Projecte Malva.

El curs està adreçat a professionals dels àmbits de drogues i gènere, i serà impartit amb el suport del Pla Nacional sobre Drogues (PNSD).

Com en edicions anteriors, aquests cursos tenen diferents objectius:

  • Situar el marc teòric i proporcionar algunes eines danàlisi de la realitat sota la perspectiva de gènere.
  • Ubicar el marc teòric de làmbit de drogues amb la mirada de gènere incorporada.
  • Reflexionar sobre la perspectiva de gènere en els àmbits de la prevenció i latenció al consum/abús de drogues i de la violència de gènere.
  • Pensar i presentar noves propostes d‟intervenció sota aquest paradigma.

Durant el passat any 2022, es van realitzar un total d’11 formacions organitzades des del Projecte Malva, 4 dirigides a professionals (50 hores) i 7 a població universitària (21 hores), aquestes darreres en col·laboració amb el Projecte de FSC “En Plenas Facultades ” i en el marc del seu programa “Salut, drogues i sexualitats saludables”.

La demanda de formacions és cada cop més alta, fet que dóna compte del creixent interès per incorporar la perspectiva de gènere en l’abordatge dels usos i abusos de drogues i altres addiccions, per la qual cosa el Projecte Malva, consolidat com a referent a nivell estatal en la matèria, continuarà en aquesta línia.

Finalment, cal assenyalar que, arran de la pandèmia pel COVID-19, s’ha detectat la necessitat de donar resposta a altres territoris als quals abans no es podia arribar de manera presencial, per la qual cosa des del Projecte Malva se’n va a mantenir, de cara al futur, formació tant en línia com presencial, de la qual informarem properament.