Recentment, s’ha realitzat una activitat relacionada amb la producció de continguts radiofònics i informàtics al Centre d’Atenció Especialitzada a Menors “Vall de Cayón”, servei de la Direcció General de Serveis Socials del Govern de Cantàbria, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), en consorci amb l’Associació Lagunduz. En aquest taller de ràdio, els i les menors han fet de reporters, buscant temes d’actualitat, relacionats amb les seves vivències al centre, donant curs a la seva espontaneïtat. En l’activitat s’ha treballat l’escolta, el respecte i el treball en equip.

Un dels principals aspectes treballats implícitament en aquest taller de ràdio ha estat el treball en equip. Els i les menors han hagut d’aprendre que per realitzar un programa d’aquestes característiques, tots i cada un d’ells/es tenen la mateixa rellevància i sumen per igual, de cara al resultat final que ha estat fer un programa.

Un altre aspecte important, que també s’ha vist reflectit en aquesta activitat, ha estat el referent a aportar idees i valorar les dels companys/es. En aquest sentit, ha estat necessari realitzar posades en comú d’idees i utilitzar tècniques de resolució de problemes per adaptar l’activitat a les aportacions individuals dels i les menors, per al que s’ha fet necessària una actitud oberta i assertiva per part de tots/es.

Quant als objectius proposats que s’han aconseguit assolir amb aquest taller han estat, a més d’aprendre a treballar en equip amb un objectiu comú, produir un programa de ràdio fet pels i les menors en les instal·lacions i amb els elements disponibles al centre; aprendre tècniques d’edició aplicades a aquest mitjà; expressar idees pròpies de manera assertiva i organitzada; escoltar les idees dels altres i modificar el comportament en funció d’això; fomentar la creativitat i el pensament divergent o conèixer noves alternatives d’oci i temps lliure saludables.

Els menors del Centre Terapèutic "Vall de Cayón" prenen els micròfons i es converteixen en locutors en un taller de ràdio

En aquest sentit, durant l’activitat s’ha prestat especial atenció a treballar aspectes relacionats amb el respecte de les opinions dels altres, l’adaptació del comportament d’acord amb aquest respecte, així com el compliment d’indicacions i el seguiment de pautes educatives que es han donat des de la coordinació de l’activitat.

D’altra banda, el taller ha ajudat els i les menors a guanyar autoestima ia vèncer la timidesa donant curs a la seva espontaneïtat, tal com reconeixen els mateixos menors.

A més de que l’experiència els ha permès ampliar coneixements en l’àmbit de la comunicació. En aquest sentit, un d’ells afirma que “mai havia buscat informació en un diari ni m’havia comprat un diari per llegir-lo i aquesta activitat m’ha incitat la curiositat” i un altre assenyala que “fins ara pensava que la ràdio era un micro d’ordinador i que només permetia gravar, aquest taller m’ha ajudat a aprendre molt més “.

Un altre menor reconeix que el que més li va agradar va ser quan va haver de locutar anuncis i explicar acudits, si bé tots coincideixen en la importància d’haver pogut descobrir aspectes bàsics sobre la comunicació en els quals no s’havien parat a pensar, abans de realitzar aquest taller .

A més, amb aquesta activitat que té una durada de deu mesos amb sessions d’una durada d’1 hora i quart, s’està aconseguint millorar l’expressió oral d’aquests joves locutors, enfortint alhora valors tan importants com la tolerància, el respecte o el companyerisme entre tots ells/es.