El Centre de Compliment de Mesures Judicials per a Menors Infractors “La Senda”, de titularitat de la Conselleria de Família i Igualtat d’Oportunitats de la Junta de Castella i Lleó, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) en Villatoro (Burgos ), ha organitzat un taller dinàmic de sensibilització sobre violència de gènere, dirigit als i les adolescents que actualment resideixen en el servei, amb el qual s’ha pretès, entre altres coses, que aprenguin de l’experiència real d’una altra persona, atès que durant el taller es va comptar amb el testimoni d’una víctima de violència de gènere. L’activitat ha tingut una gran acollida entre els i les menors.

La violència de gènere és una problemàtica molt freqüent, també entre els joves, i des de l’equip educatiu d’aquest servei es detecta certa desinformació sobre aquesta temàtica en els i menors amb els quals es treballa. En moltes ocasions, es detecten actituds masclistes en els nois, normalització de la gelosia i de la possessió sobre les seves parelles, així com actituds de submissió i normalització de comportaments masclistes en les seves parelles. “Moltes d’aquestes relacions tòxiques perjudiquen greument l’autoestima de les menors i agreugen els seus conflictes familiars, raons per les quals considerem important treballar aquest tema amb ells”, assenyalen des del Centre de Compliment de Mesures Judicials per a Menors “La Senda”.

A més, es considera “necessari que els i les menors sàpiguen identificar una relació de violència de gènere si l’estan patint, o bé si li està passant a alguna persona del seu entorn; que coneguin els efectes que té aquest fet sobre la víctima i, sobretot, els recursos de què disposen per poder posar fi a la relació”.

Per tot això, s’ha realitzat aquest taller per preparar els i les joves a identificar una relació de violència de gènere; fomentar les relacions sanes entre iguals; conscienciar sobre la realitat de la violència de gènere i visibilitzar les conseqüències que poden tenir aquestes relacions sobre la víctima, a més de conscienciar els i les menors sobre la importància de certes actituds o comportaments, com és el cas de la gelosia, la possessió, submissió, dependència emocional, agressions físiques, psicològiques o sexuals per intentar prevenir-les. També, s’ha facilitat informació a les adolescents per enfrontar-se a la situació de posar fi a una relació de violència de gènere nociva i sobre els recursos als quals poder acudir, en cas de requerir-los.

Pel que fa a la metodologia utilitzada, el taller ha tingut un caràcter interactiu. A l’inici del mateix, es van distribuir uns fulls amb una sèrie d’afirmacions, dirigides als i les menors, com, per exemple: “L’any 2018 van ser assassinades a mans de les seves parelles X dones” perquè ells / es complimentaran aquesta dada i posteriorment, es comprovés si corresponia amb la xifra real. La idea era que, a través d’aquestes dades contrastades, fossin conscients del nivell d’informació que tenen sobre el tema, conscienciant sobre la gravetat de la violència de gènere i sobre el nombre de persones a les que pot arribar a afectar.

Posteriorment, es va procedir a la visualització d’un vídeo sobre una dona que es llança per la finestra després de patir una brutal pallissa a mans del seu marit, en presència del seu fill de 4 anys. “El vídeo és bastant impactant i evidencia els nivells de violència a què pot arribar un agressor i les conseqüències que en aquest cas tenen aquests fets per a la víctima, que queda paralítica”.

En tercer lloc, se’ls va explicar el cicle de la violència de gènere i les seves fases, amb la intencionalitat que tractessin de identificar-les. “Això es va fer amb la finalitat que entenguessin la dificultat que tenen algunes persones de ser conscients d’aquestes situacions i de la importància de finalitzar aquestes relacions, ja que en algunes fases del cicle, com és la fase de lluna de mel, l’agressor complau la víctima i ella creu que canviarà, però aclarim que és una cosa cíclic i que sempre torna a repetir l’episodi de violència i agressions físiques, psicològiques o sexuals en la fase d’explosió, després d’una fase prèvia d’acumulació de tensió. Els menors ho comprenen perfectament “, expliquen des del Centre de Compliment de Mesures Judicials per a Menors” La Senda”.

Per finalitzar el taller, es va procedir a realitzar una entrevista a una jove que s’havia ofert a explicar als i les menors seva experiència respecte a una situació viscuda de violència de gènere, i es va passar un qüestionari perquè els menors puguin reflectir la seva opinió sobre el taller en el seu conjunt, destacant respostes com “He après que l’amor no ha de fer mal i que cal saber identificar les situacions”, “M’ha impactat el fort que va ser la noia al poder sortir d’aquesta situació tan complicada”, “He après que mai hem de deixar que ningú ens talli les ales ni els nostres somnis”.

Entre d’altres històries que hem pogut conèixer posteriorment, un resident, a data de la realització del taller, mantenia una relació tòxica de parella. En l’actualitat, ha finalitzat aquesta relació i durant els dies posteriors a la realització del taller, admetia sentir-se identificada amb algunes de les situacions que explicava l’entrevistada i amb sentiments en els quals es veia reflectida. Sens dubte, el taller ha estat positiu perquè pogués reflexionar sobre la seva relació de parella.

D’altra banda, dies posteriors a la realització del taller, una altra menor va mantenir una conversa amb la seva tutora en la qual li explicava la seva anterior relació de 4 anys, en la qual ella mateixa va reconèixer sentir-se malament en diverses ocasions per comportaments masclistes per part del seu parella. L’educadora va posar l’accent en les conseqüències que pot tenir una primera relació d’aquestes característiques, en què la personalitat encara no està formada i es poden arribar a tolerar moltes actituds que són perjudicials per a la persona.

En el cas d’un resident, sabem que durant la realització del taller es va mostrar atent i amb interès. Aquesta mateixa nit va reconèixer que el taller li havia “tocat” al recordar-certs episodis viscuts en la seva infància. Es tracta d’un menor amb actituds de vegades masclistes, d’acord amb el que ens traslladen des del servei, i “és positiu per a ell desenvolupar l’empatia cap a dones que pateixen violència de gènere, aprendre a comprendre el que està bé i el que està malament i, sobretot, a distingir el que és violència, que no sempre és física, ja que en el seu entorn l’educació en aquest àmbit possiblement flaqueja”.

Finalment, la convidada a la qual es va entrevistar va reconèixer haver sortit amb una sensació molt positiva del centre, després d’haver participat en el taller i haver parlat amb els i les menors sobre la seva experiència personal. A tall de conclusió, podem afirmar que els objectius que ens plantegem, prèvia realització de l’activitat, han estat complerts amb èxit i que previsiblement, es realitzaran més tallers d’aquestes característiques, un cop ha quedat comprovada la seva efectivitat.