La gent gran usuàries d’aquest servei, pertanyent a l’Institut Foral de Benestar Social de la Diputació d’Àlaba, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, han realitzat durant el curs escolar que acaba de finalitzar, diferents intercanvis intergeneracionals amb menors, a través dels quals es busca promoure el vincle i l’enriquiment mutu. Amb aquestes trobades, els grans es beneficien del dinamisme i l’alegria que els transmeten els menors i aprenen a veure a la gent gran amb naturalitat, aprenent a més de la seva experiència vital.

L’any passat, en vista de la satisfacció observada en els nostres usuaris/es quan rebien les visites dels i les menors escolars, ens vam plantejar la possibilitat de ser nosaltres / es els que gestionáramos més directament aquesta activitat per visitar els nens/es, a través de l’organització de sortides a diferents col·legis públics.

Per proximitat de part de l’equip professional del servei a certs col·legis/ikastoles, es va decidir realitzar l’activitat amb el CEIP Ikastola Adurtza a Vitòria-Gasteiz, tenint molt bona acollida aquesta primera experiència.

Durant aquest any 2019, s’ha tornat a reprendre l’activitat després del començament del nou curs i s’han realitzat tres nous intercanvis generacionals, dos d’ells amb el CEIP Ikastola Adurtza, i un amb el CEP Dulantzi, a Alegría-Dulantzi.

Tots els intercanvis s’han realitzat en aules amb nens/es de 5 anys, ja que l’experiència ens diu que als més petits els resulta més fàcil interactuar amb la gent gran, amb més naturalitat i sense perjudicis, gaudint ja de la primera trobada amb elles en els passadissos dels col·legis.

El nostre objectiu va ser l’intercanvi intergeneracional entre nens/es i grans amb deteriorament cognitiu en el qual fossin els majors, els quals, malgrat la seva deterioració, exercissin de “professors / es” amb ells / es i els ensenyessin diferents valors, capacitats, etc ., a través de la lectura de contes. Valors com la importància del treball en equip o l’ajuda mútua, que tan bé coneixen els grans.

L’activitat principal va consistir en la lectura de contes infantils per part de la gent gran, convertint aquesta trobada en una cosa que fos molt més enllà d’una activitat lúdica, dotant-li d’un caràcter terapèutic i d’aprenentatge.

A manera de resultat final, hem observat que els nostres usuaris/es “tornen a despertar”, i se senten amb major entusiasme i alegria, riuen, s’abracen als nens/es, es deixen estimar per ells/es…

Per la seva banda, els menors admiren a la gent gran i les escolten amb atenció, demostrant el seu afecte i agraïment pels contes llegits, amb múltiples abraçades, petons, dibuixos i actuacions molt divertides.

Per això, des d’aquestes línies volem donar les gràcies a les persones responsables dels dos col·legis, CEIP Ikastola Adurtza a Vitòria-Gasteiz, i CEP Dulantzi, a Alegría-Dulantzi, per permetre’ns gaudir d’aquesta aventura de compartir junts i veure les cares d’entusiasme i alegria dels usuaris/a d’aquest servei, satisfacció també reflectida en les cares dels i les menors.

En aquest servei, apostem per crear un espai enriquidor de trobada entre diferents generacions amb activitats que beneficiïn tant als i les menors com als usuaris/es del centre, i volem agrair a totes les persones que han fet possible que hàgim pogut dur a terme aquests intercanvis intergeneracionals que tan bona acollida segueixen tenint trobada després de la trobada, esperant repetir aviat.