Des de fa 7 anys, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz gestionen el Programa d’Intervenció Psicosocial del Centre Gerontològic “Egogain” d’Eibar, unint-se posteriorment l’associació Lahar Elkargoa. El servei pertany a la Diputació Foral de Guipúscoa i consta d’unitat residencial, centre de dia, unitat psicogeriàtrica i unitat de trastorn mental sever (URTMS). En aquesta ocasió, volem conèixer més de prop el treball realitzat en aquesta última unitat, de la mà dels nostres companys Maider Irisarri (dinamitzadora de la mateixa) i Pedro Bilbatua (coordinador de Programes d’Intervenció Psicosocial).

La URTMS es troba situada a la 6a planta del centre, té una capacitat per a 13 persones i està destinada a residents de 50 a 65 anys amb una patologia mental severa que es troben estables.

L’objectiu de la unitat és el de rehabilitar o mantenir les capacitats i activitats de la vida diària, participar de l’oci i temps lliure d’una manera normalitzada, maximitzar la funcionalitat de les persones residents perquè tinguin accés als serveis i oportunitats fonamentals i que puguin integrar-se plenament en la comunitat.

Es pretén que, a través d’aquest procés rehabilitador, els usuaris/es d’aquesta unitat siguin capaços d’incrementar la seva independència i autonomia, mitjançant el desenvolupament de les seves habilitats.

La unitat funciona en règim obert. Algunes de les persones residents en ella surten a realitzar un altre tipus de tasques ocupacionals i rehabilitadores en altres entitats, com és el cas del Centre de Dia de Agifes i els Tallers Protegits GUREAK.

En la unitat, es desenvolupen diferents activitats i tallers de caràcter obligatori. Entre d’altres, tallers de lectura fàcil, psicoeducació, salut, premsa, expressió artística i creativitat, memòria, jardineria, activitats lúdiques, intergeneracionals, sortides culturals, cafè tertúlia…

Igualment, se celebren les festes tradicionals com Gaztainerre, Sant Andreu, Carnestoltes, Nadal… i els aniversaris de les persones integrants de la unitat, comptant per a això amb el suport del personal auxiliar, així com d’una dinamitzadora i un monitor, a més de realitzar activitats instrumentals (compres, cuina, fer els llits…), aquestes últimes per donar suport a la tasca de rehabilitació.

D’acord amb les últimes dades de què disposem, totes les activitats tenen una bona acceptació; en especial, les lúdiques, els tallers de memòria i lectura, així com les activitats intergeneracionals, comptant també amb bona acollida la visita dels nens/es d’un col·legi pròxim que a més participen col·laborant en la cura dels horts de la unitat.

D’altra banda, el dia a dia de la unitat està organitzat de la següent manera: els usuaris / es es lleven a les 8:00 del matí i realitzen la neteja personal, comptant amb la supervisió i suport de l’equip professional, al cas d’aquelles persones que ho necessiten.

Després la neteja personal, esmorzen en la pròpia unitat, en la qual es prepara, servint-se l’esmorzar entre ells / es. Posteriorment, les persones que acudeixen a altres serveis (Agifes i GUREAK), s’adrecen als mateixos i per a la resta, comencen les diferents tasques domèstiques a realitzar (baixar a bugaderia, anar a per la premsa diària, cuidar l’hort…), fins les 09:30, hora en què es realitza l’activitat de “Bon dia”. De 10:00 a 12:00, tenen lloc les diferents activitats i tallers esmentats anteriorment, per a finalitzar amb un espai de descans, menjar i migdiada.

A la tarda, es realitzen activitats lúdiques (cartes, passatemps…) amb suport del personal cuidador. Després d’elles, té lloc el berenar i posteriorment, cada persona dedica el temps a activitats del seu interès fins les 19:30, hora en què es realitza l’activitat de “Bona tarda”. Després del sopar i presa de medicació, els usuaris / es romanen en la unitat veient la televisió, ja sigui a la sala comuna oa l’habitació, fins a l’hora d’anar a dormir.

A més, cal destacar que comptem amb un Pla Personalitzat d’atenció, que permet detectar les necessitats de cada persona, de cara a la intervenció, i que ha resultat ser un bon instrument per a la millora de la nostra tasca.

Pel que fa a l’avaluació de resultats, s’apliquen les escales REHAB per mesurar el nivell de competència personal i EVDP, a través de la qual es mesura el nivell d’acompliment psicosocial. Aquestes escales han estat implementades per la Diputació Foral per a tots els recursos de Salut Mental.

Finalment, la valoració que fem de la tasca realitzada en el Programa d’Intervenció Psicosocial del Centre Gerontològic “Egogain” d’Eibar és positiva, la qual cosa demostra l’eficiència d’un model de gestió que ens està oferint molt bons resultats.

Des del seu ingrés al centre, les persones usuàries han millorat en aquelles capacitats en les que mostraven dificultats previ ingrés. En aquest sentit, s’observa millora en la lectura, escriptura, atenció … dels usuaris / es de la unitat, gràcies a les tasques de suport. A més, cal destacar la seva integració en la vida del centre i de la ciutat, mantenint estable la seva situació.

El Programa d’Intervenció Psicosocial d’aquest servei és el resultat del compromís i la confiança mútua entre FSC, el Grup Lagunduz i l’associació Lahar Elkargoa amb la Diputació de Guipúscoa, per seguir desenvolupant aquest projecte. Des de la nostra entitat volem expressar la satisfacció per tan bons resultats, des del compromís de tractar d’oferir sempre la major qualitat en l’atenció i assistència a les persones residents.