Els dos centres de menors que la Fundació Salut i Comunitat (FSC) dirigeix ​​i gestiona a Guadalajara ja disposen de la instal·lació tecnològica necessària per al desenvolupament del Pla de Transformació Digital que està desenvolupant la Plataforma d’Organitzacions de la Infància de Castella – La Manxa ( POI-CLM), amb la col·laboració de la Conselleria de Benestar Social, gràcies als fons europeus Next Generation, obtinguts a través d’una subvenció obtinguda per aquesta entitat.

Els serveis de la nostra entitat que compten amb aquestes noves instal·lacions tecnològiques són el Centre de Primera Acollida i Valoració “Lázaro” de la Conselleria de Benestar Social del Govern de Castella-la Manxa, gestionat per FSC juntament amb el Grup Lagunduz, i la Llar Residencial Les Nubes, servei d’acolliment residencial, en què s’atenen, en un règim semiobert, menors que es troben sota la tutela o la guarda i custòdia de la Junta de Comunitats de Castella-la Taca.

Instal·lació tecnològica al Centre de Primera Acollida i Valoració “Lázaro”

Segons ens explica Rafa Pinto, director del servei, recentment l’empresa Area Project (empresa encarregada de la instal·lació, adjudicatària de la POI), va acudir al servei per començar amb les primeres instal·lacions, amb què es pretén reduir la bretxa digital als centres d’atenció a menors de Castella-la Manxa.

“El nostre servei va ser seleccionat com a centre pilot per començar amb aquestes instal·lacions, verificar-ne la versatilitat i utilitat, i per posteriorment traslladar els resultats a la resta de centres d’atenció a la infància de la regió. El treball realitzat per part d’Area Project va consistir en un sanejament de la instal·lació de xarxa i wifi instal·lant 3 punts d’accés Ubiquiti Dream machine pro; un armari Rack ; els elements necessaris per al correcte funcionament de la xarxa (un switch i un patch panell ) i un servidor Nas. A més, va fer la instal·lació d’una pissarra digital d’última generació de 65”, manté Rafa Pinto.

Això ha suposat ampliar la cobertura de xarxa a tot l’edifici del servei, i en coordinació amb el Departament de Suport Informàtic de FSC, s’ha garantit que aquesta xarxa estigui coberta pels estàndards propis de seguretat que preveu el conjunt de la nostra entitat.

“D’aquesta manera, els/les NNA residents al servei, poden accedir a la xarxa segura que el centre posava anteriorment a la seva disposició, si bé ara, amb una cobertura molt més gran. Per tant, hem millorat una instal·lació amb què ja comptàvem”, matisa el director del servei.

El que sí que suposa una novetat, en paraules de Rafa Pinto, és la instal·lació de la pissarra digital que, d’acord amb el projecte educatiu del centre, ha estat ubicada a la sala de multiactivitats de la primera planta del recurs (coneguda com “El chill-out”). La sala s’ha transformat quant a ús ja no és un lloc on jugar o estudiar. És una finestra segura al món digital. És un recurs que, entre altres utilitats, els permetrà aplicar el projecte EDD3+ d’una manera més eficaç i correcta, realitzar videofòrums accessibles i interactius (ja que el vídeo pot ser pausat i escriure a sobre) o senzillament, on els i les NNA residents del servei, puguin passar un temps agradable, veient una pel·lícula després de dinar.

“Al centre ja hem començat a fer servir aquesta pantalla, tant per fer una sessió de l’EDD3+ (en concret, de les sessions de la modalitat general d’autoconeixement), com per veure pel·lícules en qualitat FULL HD del nostre compte de Disney+, proveïda per l’entitat”, afirma Rafa Pinto.

Cal destacar a més que el fet d’utilitzar la sala multiactivitat per a la instal·lació de la pissarra digital, on s’ha ubicat, genera un lloc càlid on els NNA poden gaudir d’un temps de qualitat i repòs. “Aquest temps, aparentment una mica fútil, ajuda a establir vincles amb els/les menors, ja que gaudir de moments junts d’una manera significativa, ajuda a que les persones residents al nostre recurs, tant les nouvingudes com les que porten algun temps amb nosaltres/es, puguin sentir complicitat amb l’equip educatiu, així com establir noves relacions basades en el sa de l’enllaç, tenint en compte a més el caràcter de primera acollida del servei”, explica Rafa Pinto.

Instal·lació tecnològica a la Llar “Las Nubes”

D’altra banda, segons ens trasllada Amezúa Carrasco, directora
de la Llar “Las Nubes”, servei gestionat també per la nostra entitat, els dispositius que la POI-CLM ha proporcionat a aquest centre, han suposat una modernització de la connectivitat i una millora en la qualitat de la tasca educativa que es realitza amb els menors, en la línia dels resultats aconseguits al Centre de Primera Acollida i Valoració “Lázaro”.

Més específicament, els avantatges que suposen aquests dispositius a “Las Nubes” són:

  • Ubiquiti Dream machine pro : amplifica el senyal wifi i permet que arribi a totes les zones de la Llar. A més, evita problemes de seguretat permetent controlar aquells dispositius que són aliens a la nostra xarxa. Així mateix, l’eina de control parental que porta associada, permet limitar l’accés a continguts inapropiats, limitar el temps d’ús dels dispositius i contribueix a l’educació digital dels NNA, podent adaptar el contingut que poden visionar a les diferents necessitats , en funció de la seva edat.
  • Pissarra electrònica Clevertouch Impact 65”: segons ens explica la directora de “Las Nubes”, aconsegueix que els continguts impartits als diferents tallers siguin molt més atractius, permetent un accés directe a qualsevol recurs audiovisual que es consideri d’interès, augmentant també la interacció amb els nens i nenes i adolescents.
  • Servidor Nas.

La Fundació Salut i Comunitat vol agrair a la Plataforma d’Organitzacions de la Infància de la Infància de Castella-la Manxa (POI-CLM), la millora i ampliació de la connectivitat d’aquests dos centres, gràcies al Pla de Transformació Digital que està desenvolupant , la qual cosa, com s’ha assenyalat, té molts beneficis en els menors atesos.