El 7 d’abril passat va tenir lloc el Dia Mundial de la Salut, data en què es commemora la creació, el 1948, de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquesta celebració cada any se centra en un problema de salut pública específic. Aquest any, a més de centrar-se en el camí cap a l’assoliment de la “Salut per a Tothom”, l’OMS ha celebrat el seu 75è aniversari sota el lema “75 anys millorant la salut pública”. Des de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) que treballa des de fa més de 25 anys en la investigació, prevenció, intervenció i sensibilització sobre diverses problemàtiques sanitàries i socials que afecten, especialment, persones en risc o situació d’exclusió social, ens hem volgut unir, un any més, aquesta celebració.

L’OMS reconeix la salut com un dret humà fonamental que suposa l’estat complet de benestar físic, mental i social d’una persona i no només l’absència d’afeccions o malalties. La cita procedeix del Preàmbul de la Constitució de l’Organització Mundial de la Salut, que va ser adoptada per la Conferència Sanitària Internacional, celebrada a Nova York del 19 de juny al 22 de juliol de 1946, signada pels representants de 61 Estats ( Official Records of the World Health Organization ), que va entrar en vigor el 7 d’abril de 1948. La definició no ha estat modificada des de 1948.

Cada any es tria per a aquesta jornada un tema de salut específic, per destacar una àrea prioritària d’interès per a l’OMS. Aquest any, amb el lema “Salut per a Tothom”, l’organització ha volgut celebrar els èxits aconseguits en les darreres dècades, els grans avenços en salut pública que han millorat la qualitat de vida de les persones, les lliçons apreses i alhora , reconèixer els desafiaments que se’ns presenten per al futur.

La pandèmia pel COVID-19 ha tingut un impacte considerable en la salut i la vida de les persones. Per això, ha volgut incidir en la necessitat de desenvolupar i assolir sistemes de salut resilients que tinguin la capacitat de preparar-se davant d’una emergència i respondre de manera efectiva, així com de mantenir les funcions bàsiques quan es produeix una crisi, i de reorganitzar-se i transformar-se , si les condicions ho requereixen.

En aquest sentit, l’OMS assenyala que el component fonamental d’un sistema de salut resilient és una atenció primària eficient, amb la capacitat d’articular mesures de prevenció, promoció, vigilància i atenció per als problemes de salut més prevalents a les comunitats.

Des d’aquesta mirada de prevenció, l’objectiu de la Fundació Salut i Comunitat sempre ha estat millorar la qualitat de vida de les persones i facilitar la integració social mitjançant la promoció de la salut i el benestar col·lectiu. Arribar a les persones en situació de vulnerabilitat és la nostra finalitat principal, un repte que ens plantegem des de la nostra àmplia experiència en diferents àmbits i disciplines, aplicant una nova perspectiva que permet desenvolupar projectes innovadors.

Aquest any, a més, en què es compleix el 75è aniversari de l’OMS, és una oportunitat per mirar enrere en el camí recorregut per millorar la qualitat de vida de les persones usuàries que hem atès, i també per seguir mirant amb una mirada esperançadora els desafiaments de salut d’avui i de matí.

A aquest efecte, seguim apostant per la professionalització i la capacitat de millora per adaptar-nos a noves realitats i necessitats socials, afrontant, així, nous reptes, i impulsant accions que contribueixin a que la salut segueixi sent una realitat per a totes les persones, garantint laccés a uns serveis de qualitat.