El Centre d’Acollida per a Persones Sense Llar (CAI) d’Alacant, de titularitat municipal, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha participat a la 1a Cursa Prosolia Dona, una iniciativa que neix per impulsar, visibilitzar i reivindicar el paper de les dones a l’esport, així com a la resta d’àmbits de la societat. Va ser un esdeveniment esportiu i de lleure dirigit a la ciutadania en general, a través del qual es va buscar promoure la lluita per la superació de les barreres de gènere, i per aconseguir la igualtat real i efectiva entre homes i dones en la societat.

La cursa, amb un recorregut urbà de 5 quilòmetres, va tenir lloc a l’àrea del PAU-5 d’Alacant, al costat de la platja de Sant Joan, i va estar dividida en tres modalitats: cursa, marxa nòrdica i caminada, sent la tercera la tipologia a la que es van adscriure els i les participants del centre que es van animar a realitzar-la, així com les educadores i la voluntària que van acompanyar el grup.

Alguns dels objectius proposats a assolir a través de la preparació i l’execució de l’activitat van ser: desenvolupar la cohesió grupal i evitar l’aïllament social; potenciar l’autocura i la regulació emocional mitjançant l’adquisició d’hàbits de vida actius que contribueixin a millorar i mantenir la salut; o fomentar l’aprofitament del lleure per mitjà de la cerca d’alternatives de lleure saludables.

Cal destacar la capacitat que acull l’esport per ensenyar i fomentar els qui el practiquen principis tan importants com poden ser l’equitat, el treball en equip, la igualtat, el respecte o la perseverança. La jornada va estar marcada per valors d’inclusió, competitivitat sana, esportivitat i solidaritat, ja que una part dels beneficis obtinguts a la carrera seran destinats a projectes socials que treballen amb dones en situació de risc i/o vulnerabilitat social.

Amb la participació del CAI d’Alacant en esdeveniments i activitats de caire esportiu, es busca que les persones participants transfereixin i posin en pràctica valors fora de l’entorn del centre d’acollida, participant a la comunitat, prenent decisions informades, sent sensibles, respectant els altres i al medi ambient. A més, la realització d’exercici físic contribueix positivament al desenvolupament de l’autoestima i la confiança, fomenta la cerca i l’elecció d’alternatives d’estil de vida actives i saludables, i també facilita la transició cap a la inclusió i la vida autònomes fora del CAI.

Un cop finalitzada l’activitat, el grup va poder gaudir d’un merescut dinar a les proximitats del servei, en què van expressar les seves sensacions i vivències durant el transcurs de la carrera, sent el denominador comú el sentiment de pertinença i la participació ciutadana per una causa tan de justícia social com és la igualtat de gènere.