Walter Puziello és tècnic de prospecció laboral del Club Digital de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), un dels projectes inscrits al nostre àmbit d’inserció laboral a Barcelona, ​​adreçat a persones en procés de recerca de feina que, per diferents motius, troben en una situació personal, familiar i/o socioeconòmica de més vulnerabilitat i risc d’exclusió social. Moltes, a més, tenen més dificultats per moure’s en entorns tecnològics, en aquesta era del 4.0 de transformació digital. Mitjançant aquesta entrevista a Walter, coneixerem millor el Club Digital de FSC.

– Des de quan està en funcionament el Club Digital?

El projecte es va posar en marxa al gener, mes en què vam començar a generar tot el material documental, a condicionar l?espai ia organitzar el circuit de derivació. La primera sessió amb les persones participants va tenir lloc el dia 2 de febrer passat.

– Quina acollida va tenir aquesta primera sessió?

La sessió va ser un èxit, les persones participants van aprofitar per aclarir els seus dubtes sobre el servei i van agrair molt poder utilitzar aquest espai. De fet, continuen participant de manera assídua i constant.

El grup estava format per persones que necessitaven actualitzar el seu currículum vitae i començar amb la cerca activa de feina, acompanyats en tot moment per un professional.

– Quins són els objectius del Club Digital?

El principal objectiu és millorar les habilitats informàtiques dels participants derivats dels programes dinserció laboral de FSC. Aquestes actuacions són molt útils per fomentar l’autonomia de les persones, millorar-ne l’autoestima, crear una xarxa de suport on els mateixos participants puguin compartir idees, experiències i emocions.

En definitiva, proporcionar un espai segur on puguin expressar el que senten i intentar, junts, solucionar les necessitats de cada un

– Què és el que diries que distingeix aquest servei?

Un recurs com el Club Digital és fonamental per a tots els programes dinserció sociolaboral. El que busquem és que totes les persones participants s’empoderin, que siguin cada cop més autònomes en l’ús de l’ordinador, que augmentin la seva autoestima i seguretat, i que se sentin més còmodes i preparades per tornar al món laboral.

– Amb quins suports compta el Club Digital?

La col·laboració de Hewlett-Packard (HP) ha estat clau per posar en marxa aquest projecte amb aquest desplegament de recursos. Gràcies a la donació rebuda a través de la Charity Journey de Hewlett-Packard, hem pogut construir aquest espai i assegurar-ne la continuïtat durant el 2023.

– A quantes persones heu atès fins ara?

Actualment hem atès uns 48 participants, amb diferents perfils i necessitats. Molts tornen cada setmana per realitzar les tasques de recerca de feina, no només per aprofitar els equips que posem a la vostra disposició, sinó també per tenir la seguretat d’estar acompanyat per un professional que els ajudi a donar resposta als dubtes i dificultats que es van trobant pel camí.

– Quin tipus d’activitats dueu a terme?

Tenim dues sessions a la setmana, els dijous i els divendres. La sessió de dijous està adreçada a persones que ja tenen alguns coneixements informàtics i que poden fer les seves pròpies cerques de treball, comptant sempre amb l’ajuda d’un professional.

En aquesta sessió, també es gestionen diverses necessitats, com ara sol·licitar cites, cercar formacions, etc. D’altra banda, els divendres hi ha dues sessions on es treballen continguts prèviament acordats amb els orientadors, com ara la introducció a l’ús d’equips informàtics, la creació de cartes de presentació, l’actualització de currículums o s’ofereixen recursos per optimitzar la cerca de feina a Internet.

– Què destacaries de l’equip professional que dinamitza el club?

M’encarrego de la gestió del club, acompanyat sovint per les orientadores. Hem establert un vincle fort amb les persones participants, afavorint que se sentin sempre acompanyades i compreses.

Totes les professionals estan molt compromeses amb el programa i sempre hi puc comptar en qualsevol moment. Com que el club és un programa transversal als programes d’inserció, col·laborem per organitzar totes les càpsules formatives i estudiem els perfils professionals dels participants perquè la recerca de feina sigui cada cop més eficaç.

– De quina manera feu seguiment a les persones participants i amb quina periodicitat?

Comptem amb un qüestionari inicial per veure quin és el punt de partida; després, fem un seguiment trimestral per avaluar els avenços i les necessitats que hàgim detectat.

– Quin tipus de suport oferiu a les persones participants en aquestes sessions de seguiment?

El suport que proporcionem és ampli, més enllà de proporcionar les eines digitals útils perquè tots els participants entenguin millor com desenvolupar-se en un món cada vegada més tecnològic, donem tipus útils sobre com optimitzar les cerques de treball, com organitzar el currículum vitae , on centrar-se en la cerca i quins recursos hi ha.

A més, com he comentat, també estem intentant crear un ambient de seguretat, un espai de suport i confiança, on totes les persones puguin sentir-se lliures d’expressar allò que senten i allò que els preocupa sense tenir por de ser jutjades.

– Quin balanç faries de l’activitat del club fins ara?

El balanç és molt positiu. La motivació i la constància de les persones participants és molt alta, i també els progressos que es noten sessió a sessió són molt gratificants.

– Quins objectius us marqueu a mitjà termini?

Considero que el més important serà assegurar que totes les persones participants assoleixin un maneig suficient dels equips informàtics, com descarregar, pujar i guardar documents, gestionar el correu i navegar per la web. En definitiva, comptar amb les competències imprescindibles per poder buscar feina de la manera més eficaç possible, i posteriorment, poder introduir dinàmiques cada cop més avançades.

Des del Club Digital ens proposem contribuir al desenvolupament i millora de competències digitals de les persones que acompanyem, per afavorir-ne la inclusió en una societat cada vegada més tecnològica.