Aquest servei de l’Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS), dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), va iniciar el passat mes de febrer un taller anomenat “Charremos”, destinat a la gent gran usuàries del servei, que va finalitzar en el mes de maig. Donada la bona acollida, el proper 15 d’octubre, s’inicia un nou grup amb una periodicitat d’una sessió setmanal d’hora i mitja de durada que ja compta amb 22 participants inscrits. L’activitat es perllongarà fins al mes de maig de 2020.

La idea de fer aquesta nova activitat va sorgir a partir de la necessitat detectada pels agents socials del barri d’abordar la soledat no desitjada en la gent gran. Segons explica Aurora Chacón, treballadora social del centre i responsable del taller, al servei acudeixen a gent gran per a apuntar-se a activitats pel seu propi peu, si bé “hi ha una població més gran que no s’atreveix o no arriba a relacionar mai amb la resta. Per això, vam voler posar en marxa aquesta iniciativa, amb l’ànim que pogués aportar un granet de sorra contra la soledat no desitjada”.

L’objectiu principal del taller és oferir un espai obert i informal, en què persones sòcies de la llar en situació de fragilitat, puguin reunir-se per parlar, compartir experiències i relacionar-se amb les altres. El taller es va publicitar el passat mes de gener al centre (fonamentalment, mitjançant cartelleria) ia través dels agents socials del barri (Comissió del Major de barri, centres de salut, serveis socials…). Per accedir al taller, s’havia de realitzar una entrevista individual prèvia. Al febrer d’enguany es va iniciar el grup pilot amb 20 persones.

Al llarg de l’activitat, han participat 22 persones sòcies de la llar (5 homes i 17 dones), de diferents edats. La mitjana en cada sessió va ser de 15 participants. Segons apunta Aurora Chacón, es va crear un grup estable de 14 persones a cada sessió. Una altra dada de gran interès que ens facilita és que un 70% de les persones participants no realitzava cap altra activitat prèviament al centre.

En total, durant la passada edició de l’activitat, es van realitzar 15 sessions setmanals d’una hora de durada, en què es va tractar d’afavorir les relacions socials i la comunicació entre les persones participants, a través del grup de conversa dirigit per Aurora Chacón .

Les tres primeres sessions es van dedicar al coneixement del grup, a través de tècniques actives basades en la configuració del grup, tractant d’establir un ambient de confiança i suport mutu. A partir de la tercera sessió, ja es van començar a debatre temes d’actualitat, notícies, records de temps passats, etc., continguts que els mateixos participants portaven preparats a l’activitat. Les sessions es realitzaven al voltant d’una taula, prenent un cafè o te, per crear un ambient social i informal que facilités un espai distès de conversa.

Cada sessió estava dividia de la següent manera:

  • Benvinguda, ens preparem junts el cafè/te.
  • Ronda de com ens ha anat la setmana i quins temes volem tractar.
  • Elecció del tema, previ debat o conversa.
  • Un espai per anunciar alguna altres activitat o informació d’interès (excursions, viatges, visites culturals, etc.).
  • Tancament i comiat.

D’altra banda, quan ja portava algun temps de realització de l’activitat, aproximadament a mitjans, el grup de participants va començar a reunir-se a la cafeteria del centre després de cada sessió, i quan el taller va acabar de forma definitiva, quedaven i es veien en el centre, complint-se el objectiu marcat en un inici.

Cal assenyalar també que, en finalitzar el taller, es va facilitar una enquesta bàsica de satisfacció a les persones participants que es va puntuar amb una mitjana de 9 sobre 10. A més, a través d’aquesta enquesta, van sol·licitar més sessions i de més durada cada un.

“Per a mi va ser una experiència diferent i molt gratificant, que em va aportar frescor i una forma diferent de relacionar-me amb les persones sòcies, més enllà de la relació individual en l’atenció social”, afirma la responsable de l’activitat. Aurora Chacón porta 10 anys formant-se i dirigint grups amb cuidadors/es mitjançant el Programa Cuidar i també, grups de promoció de l’autonomia per a persones sòcies que inicien una dependència (Programa Atreveix-te), on treballa els aspectes emocionals.

Segons assenyala, “aquestes experiències són també grupals, però amb un objectiu soci-terapèutic, que ens han servit per a crear Charremos, si bé l’activitat en aquest cas és diferent, perquè no té un objectiu final terapèutic, sinó exclusivament social … és més espontània, centrada en el procés de crear un espai grupal, i no en la tasca terapèutica, encara que en alguna mesura s’aborda també per les vivències que porten al grup”.

El proper 15 d’octubre, s’inicia un nou grup amb una periodicitat setmanal d’una sessió d’hora i mitja de durada. L’activitat es perllongarà fins al mes de maig de 2020. En aquesta nova edició, no s’ha realitzat una entrevista personal prèvia amb les persones interessades a participar al taller. La inscripció al mateix ha sortit amb la resta dels tallers de la llar, comptant de moment amb 22 participants inscrits (11 d’ells del grup anterior que va concloure amb 15 participants, de manera que repeteixen un 73% del grup pilot) i s’han quedat en reserva a 9 persones sòcies més.