Amb motiu d’aquesta celebració, que va tenir lloc el passat dia 1 d’octubre, vam voler fer alguna cosa especial en la Residència i Centre de Dia “Las Fuentes” de Saragossa, servei que pertany a l’Institut Aragonès de Serveis Socials, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

Aquest dia sempre és una bona ocasió per seguir creant consciència sobre les desigualtats que afronten actualment les persones grans i les formes d’exclusió que hi ha a la societat (social, econòmica, política…). Per aquest motiu aquest any la temàtica central d’aquesta celebració a nivell internacional hagi estat «Viatge cap a la igualtat d’edat», recordant-nos a més la importància de crear noves oportunitats davant els desafiaments de l’envelliment en el món actual.

Per tots aquests motius, vam voler dedicar als nostres usuaris/es un preciós poema de José Saramago sobre la vellesa que va aconseguir emocionar per la bellesa de les seves paraules. A més, vam realitzar una entretinguda activitat amb usuaris/es del centre amb la videoconsola Nintendo Wii, realitzant activitats de forma individual i també en equip per augmentar la cooperació entre les persones grans participants.

Parlant de noves tecnologies com és el cas de l’ús d’aquesta videoconsola, l’objectiu principal des del punt de vista tant fisioterapèutic com des de la teràpia ocupacional és evitar l’exclusió de la gent gran enfront d’elles, ja que en l’actualitat tenen un ús quotidià gran per part de la població. Per això, vam decidir realitzar aquesta activitat i apropar a la gent gran una nova eina de treball amb la qual poder treballar, tant la mobilitat i l’equilibri com l’activació muscular.

Observem que, encara que siguin persones grans i la seva mobilitat no sigui igual a la d’un adult, a través d’aquestes activitats es poden aconseguir els mateixos objectius que en aquelles persones més joves que utilitzen aquest tipus de tecnologies de forma contínua.

Les noves tecnologies poden ajudar a la gent gran a millorar la seva qualitat de vida perquè augmenten les seves destreses a través de l’entrenament i, en aquest cas, al tractar-se d’una activitat lúdica, l’interessant és que aprenen divertint-se.

Els comandaments que s’utilitzen en aquesta activitat funcionen amb piles, les quals cal destacar que es reciclen al centre. I parlant de piles, és important assenyalar que el tema de Dia Internacional de la Gent Gran d’aquest any està íntimament lligat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que reconeixen que el desenvolupament només es pot aconseguir si s’inclou a totes les edats. Donar poder a la gent gran en tots els àmbits del desenvolupament, inclosa la seva participació en la vida social, econòmica i política, ajuda tant a garantir la seva inclusió, com a reduir les nombroses desigualtats a què s’enfronten, segons assenyala l’ONU.

El tema del dia internacional d’aquest any està íntimament lligat a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 10 que, d’acord amb aquest mateix organisme, busca fer front tant a les desigualtats que afronten actualment les persones grans, com prevenir les formes d’exclusió que sorgiran en el futur. El ODS 10 s’ocupa de la reducció de la desigualtat en i entre països, i té com a objectiu «garantir la igualtat d’oportunitats i reduir les desigualtats». Una cosa que es pot aconseguir a través de mesures per a l’eliminació de la discriminació i la potenciació i inclusió “social, econòmica i política de tots, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o estat econòmic o qualsevol altra condició».

En aquest sentit, cal assenyalar que en la Residència i Centre de Dia “Las Fuentes”, anem a iniciar accions encaminades a aconseguir aquest objectiu. En aquest sentit, el Govern d’Aragó, juntament amb l’organització Ecoembes, ha posat en marxa el projecte “Tercers en edat, primers a reciclar”, al qual ja ens referim a una anterior notícia per la participació de la gent gran usuària de la Llar i Centre de Dia “Sant Josep” de Saragossa, gestionat i dirigit també per la nostra entitat, projecte al qual se sumen ara amb gran il·lusió els usuaris/es de “Las Fuentes”.

Es tracta d’un projecte amb gran valor social i ambiental, i, per tant, enfocat al desenvolupament sostenible. La idea és desenvolupar activitats de conscienciació sobre residus i reciclatge dirigides específicament a la gent gran. També, es busca sorprendre a la gent gran a través d’activitats divertides i noves que els facin reflexionar i prendre consciència d’un desenvolupament socioeconòmic més humà.

Amb aquest projecte mediambiental, es potenciaran encara més les activitats intergeneracionals, i pot col·laborar la gent gran usuària del servei, al costat dels seus néts/es, fills/es, o menors de col·legis de l’entorn, potenciant mútuament la seva col·laboració en el reciclatge i fomentant la cohesió social.

A nivell social, també hem de reflexionar sobre les pràctiques, lliçons apreses i el progrés assolit en l’eliminació de les desigualtats a què fan front les persones d’edat avançada.

En relació a la vellesa, desgraciadament els estereotips afermats generen prejudicis negatius en sectors poblacionals més joves, com ara que la població major constitueix un grup homogeni, amb tendències depressives, manca d’interessos i il·lusió, entre d’altres.

Des d’aquest centre, seguirem esforçant-nos a eradicar aquests estereotips que afecten a la vellesa, posant de manifest el potencial de bellesa de la gent gran, sense desmerèixer la seva edat i mostrant una visió alternativa basada en l’envelliment actiu en centres de gent gran.


Diego Martínez i Isabel Ortega
Fisioterapeuta i treballadora social de la Residència i Centre de Dia “Las Fuentes” de Saragossa, gestionada per FSC.