El Fòrum Salut Mental i Addiccions i la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de reinserció i centres de dia per a drogodependents de Catalunya denuncien, a través de la publicació d’un escrit, un retard de dos mesos en la vacunació d’una part important del seu personal sanitari, sol·licitant que se li vacuni el més aviat possible. Un text, en la redacció ha participat també la Junta Directiva de la Federació Catalana de Drogodependències (FCD), de la qual forma part Gemma Maudes, sotsdirectora de l’àrea de Drogues, Gènere i famílies de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), i en la qual representa a la nostra entitat.

Segons aquest text, que donem suport des FSC, disponible al web de la Federació Catalana de Drogodependències (FCD), les entitats de Tercer Sector i de l’economia social de la salut mental i les addiccions, denunciem greus mancances des de l’Administració durant aquest any de pandèmia, ja que s’ha produït una manca de reconeixement de la diversitat que representem i de la feina que realitzem dia rere dia, a favor de la salut comunitària.

Així s’expressa en el mateix:

La  darrera situació viscuda per part del sector de la salut mental i addiccions és especialment negativa. Hem patit un retard de gairebé dos mesos  en la vacunació dels professionals dels serveis  de salut mental, especialment en l’àmbit de l’atenció a les drogodependències. A dia d’avui, els Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències,  les comunitats terapèutiques d’addiccions de Catalunya i alguns serveis de rehabilitació comunitària encara no han estat vacunats en la primera dosi ni tenen una data prevista de vacunació  quan són personal sanitari i sociosanitari de primera línia i formen part  de la xarxa d’utilització pública.

Des del sector de la salut mental i addiccions, recorden que els serveis  de salut mental i d’addiccions  són col·lectius prioritaris  de la fase 1 del protocol de vacunació i alguns encara no estan vacunats amb el risc sociosanitari que això comporta.

Una situació de desigualtat que es repeteix

Des del sector de la salut mental i les addiccions denunciem que no es l’única situació de desigualtat i menysteniment viscuda en aquesta època de pandèmia. Durant els primers mesos, les comunitats terapèutiques d’addiccions i els serveis de suport residencial  vàrem passar setmanes sense que el sistema informàtic tingués en compte  aquests serveis per rebre i, fins tot,  per demanar Equips de Protecció Individual.  

Des del sector, volem recordar que també els professionals de les residències de salut mental i addiccions van ser excloses de la retribució addicional que altres àmbits residencials van rebre .

Els serveis comunitaris de proximitat de salut mental i addiccions des de fa molts anys  aporten un valor  afegit rellevant a la societat i al sector sanitari, i ens resulta difícil entendre que tot i el compromís continu  que mantenim vers la societat,  les polítiques públiques no realitzin un tracte  equitatiu cap al nostre sector en moments claus com els que hem senyalat. 

Des del sector de la salut mental i les addiccions, demanem que es vacuni a tot el nostre personal sanitari el més aviat possible.