El projecte europeu “El Dia Després” (DAF Project, de l’anglès: The Day After Project), finançat pel programa Erasmus+ i liderat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha presentat recentment el Currículum Formatiu i l’itinerari de pràctiques en centres de treball, adreçat a joves, més grans de 16 anys i menors de 18, atesos sota el Sistema de Protecció a la Infància i Adolescència a Espanya, Itàlia i Grècia. Cal recordar que recentment es va publicar la Guia de referència per a la inserció sociolaboral de joves que viuen sota el sistema de protecció , en el marc d’aquest mateix projecte.

Coincidint amb la presentació, realitzada al Centre Europeu d’Empreses Innovadores de Castelló, del Currículum Formatiu i l’itinerari de pràctiques a centres de treball, comú entre els diferents països que intervenen a la iniciativa europea “El Dia Després”, es va dur a terme una sessió híbrida (presencial i en línia), adreçada a professionals pertanyents als col·legis professionals d’Educació Social, Treball Social i Psicologia de la Comunitat Valenciana, Aragó, Guadalajara i Cantàbria.

Durant la presentació, es va exposar el model de currículum de formació (Pla formatiu), dissenyat de forma conjunta per totes les entitats participants i compartit entre els països d’Espanya, Itàlia i Grècia, dirigit a joves menors d’edat, atesos sota el sistema de Protecció en serveis d’atenció a la infància i l’adolescència i que tenen un risc d’exclusió sociolaboral.

L’objectiu d’aquest model de capacitació és promoure l’obtenció de competències clau per afavorir la transició de l’adolescència/joventut a l’edat adulta i facilitar l’accés al mercat laboral, després d’assolir la majoria d’edat, amb una modalitat dirigida especialment a adolescents migrants.

La sessió de presentació del Currículum Formatiu va ser realitzada pels nostres companys Sergio Castelló, responsable de la iniciativa EDD 3+ a la nostra entitat, i Daniel Urbina, director del Centre d’Acollida de Menors (CAM) d’Ateca, a Saragossa, dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat i el Grup Lagunduz, que va assenyalar que actualment aquest currículum formatiu es troba validant, a través de cursos pilots a les entitats pertanyents a la iniciativa.

Cal destacar que, en el cas de FSC i el Grup Lagunduz, diferents centres gestionats per ambdues entitats, es troben aplicant actualment amb bons resultats el programa formatiu amb els joves residents als serveis i centres d’atenció a la infància i adolescència.

Aquest Currículum Formatiu és el segon producte, desenvolupat a través d’aquesta iniciativa, després de la publicació el mes d’octubre passat d’una guia de referència per a la integració social i laboral de les i els joves que es troben al Sistema de Protecció de menors, en què es va incloure un marc de referència sobre la situació als diferents països participants, així com la definició de les habilitats personals i professionals que són necessàries per a l’accés al mercat laboral.

Finalment, una vegada conclosa la presentació, es va convidar les persones assistents a fer una enquesta de satisfacció, valorant el 92% de les mateixes amb una resposta “alta” o “molt alta” la informació rebuda durant la sessió, en relació amb la iniciativa europea The Day After.

Cal recordar que aquesta iniciativa compta amb el suport del programa Erasmus + de la Unió Europea, de cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques i aliances estratègiques per a la joventut, participant-hi quatre entitats socials de tres països europeus. Des d’Espanya, la Fundació Salut i Comunitat (FSC), com a organització que va promoure el projecte i n’assumeix la coordinació, així com l’Associació d’Assistència Integral Lagunduz. D’altra banda, una entitat italiana, Mondo Nuovo APS; i des de Grècia, Social Empowerment Hub (SEH).

El Currículum Formatiu i itinerari de pràctiques es troba disponible en anglès a la pàgina web del projecte, i durant aquest mes serà publicat en castellà, italià i grec.

Més informació: https://dayafterproject.eu/