Els passats díes 26 i 27 de maig, va tenir lloc la quarta i última reunió transnacional del projecte Erasmus+ “El Dia Després” (DAF Project, de l’anglès: The Day After Project), a Bilbao i Cantàbria, organitzada pel Grup Lagunduz, comptant per això amb la col·laboració d’Innobasque – Agència Basca de la Innovació. Al Projecte DAF, hi participem quatre entitats socials de tres països europeus. Des d’Espanya, la Fundació Salut i Comunitat (FSC), com a organització que va promoure el projecte i n’assumeix la coordinació, així com l’Associació d’Assistència Integral Lagunduz. D’altra banda, una entitat italiana, Mondo Nuovo APS; i des de Grècia, Social Empowerment Hub (SEH).

El Parc Científic i Tecnològic de Bilbao va acollir la primera sessió d’aquesta trobada que va comptar amb la col·laboració d’Innobasque – Agència Basca de la Innovació, intervenint en primer lloc Luis Mª Torres, director de Recursos Humans i Administració del Grup Lagunduz, agraint a tothom els assistents la seva presència a la trobada.

Tot seguit, cadascun dels socis van presentar un informe sobre l’avaluació dels resultats dels tallers de formació i itinerari de pràctiques, dut a terme com a prova pilot per facilitar la inserció sociolaboral de joves que viuen sota el sistema de protecció a cada país. Aquests informes es publicaran durant aquest mes de juny com a finalització del projecte.

Per la seva banda, Alfredo Gómez, representant d’Innobasque – Agència Basca de la Innovació, va tenir unes paraules d’agraïment per la tasca social del projecte, manifestant la intenció d’arribar, en un futur proper, a nous acords de col·laboració amb entitats socials.

Tal com hem assenyalat a notícies prèvies, el projecte “El Dia Després” té com a objectiu establir un model de capacitació per promoure l’adquisició de competències claus i professionals, a fi d’afavorir la transició dels joves a l’edat adulta , facilitant el seu accés al mercat laboral.

Durant la sessió de treball, es va debatre sobre les millores necessàries per al Currículum de Formació, tenint en compte els resultats de la prova pilot. Cal assenyalar que la implementació l’han fet treballadors/es de l’àmbit de la joventut de diverses disciplines, tècnics d’integració social (TIS), psicologia, educació, treball social, pedagogia, etc. de les entitats sòcies, havent participat una cinquantena de joves de 16 a 21 anys.

Es tracta de joves atesos a centres residencials o altres dispositius del sistema de protecció de nens, nenes i adolescents (NNA) dels països europeus socis que obtindran el certificat europeu “Youth Pass”, iniciativa de la Comissió Europea per al reconeixement i validació del aprenentatge no formal adquirit.

Cal destacar a més que, durant aquesta trobada, els assistents van poder realitzar una visita al centre especialitzat d’Atenció de Menors CEAM Vall de Cayón a Cantàbria, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat i el Grup Lagunduz. Durant la visita, el director del servei, Alfonso Nichols, va mostrar els treballs de remodelació del centre que s’estan duent a terme per millorar l’atenció i l’acompanyament dels NNA atesos.

A manera de tancar aquesta sessió de treball, va prendre la paraula Xavier Ferrer, director tècnic de la Fundació Salut i Comunitat, que va animar les entitats sòcies presents a continuar formant aliances en nous projectes europeus per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques per a la joventut.

D’altra banda, cal recordar que, com que es tracta d’un projecte transnacional d’associacions estratègiques –per al desenvolupament de pràctiques innovadores, el foment de la cooperació i l’intercanvi d’experiències a escala europea en l’àmbit de la joventut– s’han organitzat esdeveniments de divulgació a nivell nacional (Alacant, Barcelona, ​​Bilbao i Castelló).

A més, també s’han fet esdeveniments d’àmbit europeu, a Lucera, Foggia (Itàlia) i Grècia (Atenes) per fomentar l’establiment de sinergies entre professionals dels centres de menors, entitats socials de l’àmbit de l’atenció a la infància, l’adolescència i la joventut, organitzacions educatives, empreses i lAdministració pública, als quals es presentaran els resultats els resultats finals del projecte.

Es tracta dels resultats següents:

  • Una guia de referència  per a la integració social i laboral de joves que viuen a centres d’acollida.
  • Un currículum de formació i un itinerari de pràctiques  (validat a través de cursos pilot), per promoure la transició a la vida adulta dels joves atesos a centres de menors, amb una modalitat especialment adreçada a menors migrants.
  • La implementació del currículum de formació i l’itinerari de pràctiques  a través del desenvolupament de tallers teòric-pràctics (cursos pilot) als tres països participants.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del projecte: www.dayafterproject.eu

El projecte "El Dia Després" finançat pel Programa Erasmus+ de la Unió Europea celebra la seva quarta reunió transnacional a Bilbao