La Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha finalitzat amb molt bons resultats la primera edició del Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (MAIS), especialment en relació amb els indicadors establerts a les bases programa (5 de 6 objectius aconseguits). El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya subvenciona la realització d’aquest programa per incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.

La renda mínima dinserció (RMI) és una acció de solidaritat de caràcter universal cap a la ciutadania amb greus dificultats econòmiques i socials que reuneix els requisits que estableix la Llei catalana 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima dInserció.

A més, té el propòsit de resoldre situacions personals que motiven algunes de les dificultats que pateixen aquestes persones. De manera que, amb les actuacions dinserció realitzades, sha buscat aconseguir que les persones ateses puguin aconseguir la plena autonomia personal, familiar, econòmica i social.

El passat mes de setembre del 2021, vam iniciar aquesta primera edició del programa que hem dut a terme fins al mes d’abril del present any. Cal destacar que, durant aquests vuit mesos, hem acompanyat 71 persones amb diferents objectius professionals.

El programa “té el punt fort en el seguiment personalitzat de les persones usuàries a través d’itineraris personalitzats i ofereix un ventall d’accions grupals ampli, enfocades a la millora d’ocupabilitat de les persones participants”, expliquen Sonia S. i Miriam M., orientadores del programa.

Entre aquestes activitats, destaquen principalment les dedicades a la millora de competències transversals i alfabetització digital. A més, durant la realització del programa hem comptat amb la col·laboració d’altres agents, com Càritas i la coach Laura Ripollés, en la realització de tallers de castellà i de gestió d’emocions en el procés de recerca de feina.

Pel que fa al perfil de persones ateses, segons els resultats obtinguts, ha estat el de dones (gairebé el 70%), entre els 35 i els 44 anys, mares solteres o famílies monoparentals. D’altra banda, pel que fa al nivell formatiu, ens hem trobat que gairebé la meitat de les participants no disposaven d’estudis homologats a l’Estat Espanyol. Això significa que la formació acadèmica assolida als seus països d’origen no té cap efecte acadèmic ni laboral, cosa que afecta de manera directa també la seva ocupabilitat.

Finalment, els perfils professionals amb més presència han estat el sector de la neteja, els treballs d’atenció al client, la logística i el magatzem i altres oficis com soldadura, pintura, construcció, electricitat, administració i imatge personal.

En termes generals, “fem una valoració molt positiva de l’execució de programa i dels resultats assolits, especialment en relació amb els indicadors establerts a les bases programa (5 de 6 objectius assolits)”, afirma Marialba Ll., tècnica de prospecció del programa.

Cal assenyalar a més que, per dur a terme el programa, “hem comptat amb un equip de professionals compost per dues tutores/orientadores sociolaborals, i una tècnica en prospecció laboral que han realitzat una bona feina”, incideix Sandra T., responsable del programa .

Així mateix, volem destacar que els nostres èxits en l’execució d’aquest programa van més enllà d’aquests indicadors: hem generat un vincle social amb la majoria de persones participants; hem promogut la vinculació a accions formatives i hem donat suport i acompanyat en la realització de trajectes pels diferents espais de desenvolupament a moltes de les participants, especialment en gestions administratives.

També hem ofert un espai de relació i de participació que ha afavorit l’empoderament de les persones participants, ajudant-les en algunes qüestions d’ordre personal – emocional. Al mateix temps, hem fet partícip el teixit empresarial d‟aquest programa d‟inserció laboral i hem aconseguit generar noves aliances amb empreses.

Per tot això, el balanç del Programa MAIS és molt satisfactori des de la seva posada en marxa a la Fundació Salut i Comunitat. Per aquest motiu, el nostre propòsit serà continuar formant-ne part en properes edicions, per donar continuïtat a la tasca d’acompanyament iniciada i continuar oferint més oportunitats de millora ocupacional i d’ocupació a persones que es troben travessant situacions socioeconòmiques més complexes.