El jurat dels II Premis Cambra Pilar de l’Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS) ha atorgat un dels premis, concretament el referent a la modalitat d’entitats socials reconegudes pels seus projectes inspiradors, a les entitats que treballen en l’atenció als menors estrangers no acompanyats, entre les quals es troba la Fundació Salut i Comunitat (FSC), en col·laboració amb el Grup Lagunduz, per la seva immediata disponibilitat, posada a disposició constant de nous recursos i exemplar acompliment.

Reconèixer el treball que duen a terme, tant els treballadors/es com els usuaris/es del sistema públic en l’àrea dels serveis socials i premiar aquelles iniciatives innovadores i inspiradores per al conjunt dels participants en el sistema. Aquest és l’objectiu de la II Edició dels Premis Cambra Pilar de l’Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS) que s’han lliurat recentment a l’Auditori de Saragossa.

A l’acte de lliurament d’aquests premis, que compleixen la seva segona edició, va assistir el president d’Aragó, Javier Lambán; la secretària d’Estat de Serveis Socials, Ana Lima; la consellera de Ciutadania i Drets Socials, María Victòria Broto, i el gerent de l’IASS, Joaquín Santos, entre altres autoritats. Així mateix, van acudir treballadors/es i usuaris/es dels centres de serveis socials, així com representants dels grups parlamentaris i de les entitats i empreses que col·laboren habitualment amb el IASS.

Durant l’acte, el president d’Aragó ha assenyalat que “és just i natural que reconeguem als que fan la seva feina en els serveis socials ja que desenvolupen una fibra moral absolutament exemplar” i ha puntualitzat que “on una societat i un país posen a prova la seva fibra moral és en el funcionament d’aquests “. A més, va recordar el compromís del Govern d’Aragó per recuperar uns serveis públics per als ciutadans/es més desfavorits, així com per garantir la igualtat assistencial.

El IASS ha volgut premiar, en la modalitat d’entitats socials reconegudes pels seus projectes inspiradors, la implicació de les entitats en el programa d’atenció als menors estrangers no acompanyats que treballen en col·laboració amb els empleats públics del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Les entitats premiades en aquesta modalitat són, entre altres, la Fundació per a l’Atenció Integral del Menor (FAIM), Llogarets Infantils SOS, la Fundació SAMU, o la UTE formada per la Fundació Salut i Comunitat i el Grup Lagunduz.

Cal assenyalar que la protecció de menors, en el marc del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, contempla el conjunt d’actuacions que, en el marc del sistema públic de serveis socials, té com a finalitat prevenir, detectar i corregir les situacions de risc i desemparament, mitjançant la integració del menor en grups de convivència, en condicions bàsiques suficients que possibilitin la seva participació en la vida familiar, econòmica, social i cultural i el seu desenvolupament integral com a persona, d’acord amb l’article 45 de la Llei 12 / 2001 de la infància i l’adolescència d’Aragó.

Al Centre d’Atenció a Menors, situat a Ateca (Saragossa), dirigit i gestionat per FSC i el Grup Lagunduz, desenvolupem un programa tècnic d’intervenció especialitzada per atendre menors amb problemes de conducta, trastorns de salut mental associats i/o amb un escàs suport familiar.

Per a això, oferim una intervenció socioeducativa i terapèutica multidisciplinar i de caràcter integral, centrant-nos sempre en les necessitats específiques de cada menor.Amb aquesta intervenció pretenem normalitzar les conductes disfuncionals, aconseguir una millor gestió emocional i promoure l’adquisició d’unes normes de convivència adequades que possibilitin el procés de socialització d’aquests menors, així com el desenvolupament de les seves potencialitats i, en darrer terme, la seva completa integració personal i social.