La Residència d’Acollida de Nens, Nenes i Adolescents Els Estels, de titularitat de la Generalitat Valenciana, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha organitzat el taller Dansa Comunitària. L’activitat s’ha desenvolupat al pati exterior del servei, zona àmplia i enjardinada que disposa d’un terra apte per a la seva pràctica, amb un recobriment de goma. Al llarg de 5 sessions, amb una durada de 60 minuts cadascuna, els infants i els adolescents participants (uns 8 per sessió), s’han beneficiat d’aquesta activitat que promou la salut mental, emocional i física, a través del moviment conscient i la interacció humana.

La dansa comunitària ofereix una àmplia gamma de beneficis per a totes les persones que hi participen, obrint-se amb ella un món de possibilitats, en què l’expressió corporal es converteix en un mitjà de connexió profunda amb ell mateix i amb els altres. A través del moviment compartit, es fomenta la creativitat, la col·laboració i el respecte mutu, creant un espai on cadascú pot explorar i expressar la seva identitat de manera autèntica i sense limitacions.

Els objectius d’aquesta activitat, que ha estat coordinada per Juan Alfredo Belda, voluntari de FSC que és Diplomat en Grau Mitjà de Dansa Contemporània, ballarí i professor de dansa contemporània, han estat fomentar l’autoexpressió i l’autoconfiança en els menors; millorar les seves habilitats socials i emocionals; promoure el treball en equip i la col·laboració; estimular la seva creativitat i imaginació, i oferir un espai segur per al seu desenvolupament personal.

Els continguts del taller han estat els següents:

  • Exploració del moviment: exercicis per connectar amb el cos i l’expressió corporal.
  • Cohesió del grup: exploració i coneixement personal per fomentar la consolidació del grup.
  • Coreografies grupals: creació i pràctica de coreografies que promoguin la col·laboració i la comunicació.
  • Improvisació: activitats per estimular la creativitat i l’espontaneïtat a la dansa.
  • Tècnica de dansa: introducció a diferents nocions físiques i motores per motivar un ús saludable del cos i optimitzar-ne el rendiment.
  • Exploració de materials: a través de la utilització de diferents materials amb peculiaritats plàstiques, com a catalitzadors de la creativitat.

Segons afirma el formador Juan Alfredo Belda, “com en qualsevol grup amb què es treballa, es van observar preferències a l’hora d’interactuar. Però resulta interessant que, a mesura que avançava el taller, aquestes preferències no semblaven diluir-se en abordar la feina, promovent una interacció entre participants sense un prejudici, i ajudant en un desenvolupament més enriquidor”.

Així mateix, assenyala que “també es va observar un canvi notable en la relació amb mi com a guia del taller. D’una posició de certa desconfiança o cautela davant de la meva persona, el grup va començar a denotar més obertura i comoditat en la comunicació. No en un sentit de lliurar-se directament a la feina sinó, a l’hora d’expressar-me les seves veritables dificultats. Aquest fet va ser fonamental per poder generar adaptacions metodològiques que ajudessin a la seva evolució en la matèria que ens ocupava”.

A més, cal destacar que s’han realitzat avaluacions periòdiques per mesurar el progrés en les habilitats de les persones participants, així com sessions de retroalimentació per ajustar el programa, d’acord amb les necessitats identificades al llarg de l’activitat.

Sens dubte, aquest taller de dansa comunitària ha representat una oportunitat única per promoure el benestar emocional, social i físic dels infants i adolescents participants a l’activitat, a través de l’art i l’expressió corporal, des del respecte individual i grupal, brindant-los eines per al seu desenvolupament integral.


L’Impuls, la Promoció, la Selecció i la Capacitació del Voluntariat de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) és possible gràcies al suport de subvencions de l’Administració Pública. Contacta’ns si vols col·laborar:  www.fsyc.org/voluntariado