Les adreces dels diferents serveis d’atenció a les famílies i les violències masclistes que integren l’Àrea d’Adiccions, Gènere i Família de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), han participat en una formació impartida per Arón Alma, psicòleg de grups, especialista en Lideratge i Treball en Equip. Concretament, es va fer el taller experiencial COCREAR, amb l’objectiu d’avançar en els processos de cohesió de l’equip de direcció. La formació va ser valorada molt positivament, pel benefici que va suposar participar en un espai dinàmic i de confiança, necessari per a la millora de les relacions interprofessionals, mitjançant la paraula i el bon fer.

La sessió de treball va suposar per a les adreces dels diferents serveis de l’Àrea d’Adiccions, Gènere i Família tenir un espai segur d’interrelació professional i personal. Aquesta experiència va oferir a l’equip de professionals una oportunitat des de la proximitat d’un espai compartit, on la creativitat, la cooperació i el treball conjunt van estar molt presents.

El taller va permetre a les persones participants treballar valors com l’honestedat i la seva aplicabilitat a la pràctica professional i personal, generant debats i reflexions necessàries per poder atendre les nostres usuàries i equips professionals, amb la més gran calidesa i qualitat humana.

“En aquesta sessió, es van realitzar activitats disteses i de creativitat, es van poder compartir experiències, per després poder generar un espai grupal, on parlem de l’honestedat com a valor. Va ser un espai amb molta veritat, en què es va treballar la cultura de grup al voltant d’aquest valor”, explica Arón Alma, psicòleg que va impartir la formació.

Així mateix, assenyala que “la formació es va vehicular des d’allò tècnic i metafòric, tenint com a tema principal cocrear, és a dir en el fet de com crear conjuntament. Per això, en primer lloc, es va compartir l’eina de Disagree&Commit, que, per al seu bon funcionament, requereix que totes les persones involucrades la coneguin. L’eina està basada a definir dos moments: un d’estar en desacord i un altre de comprometre’s, encara que la idea resultant no sigui la meva”.

En aquest sentit, aquesta tècnica permet vehicular les discrepàncies i desacords, perquè els conflictes de tasca no evolucionin en conflictes de relació, cosa fonamental en la pràctica professional. Finalment, a nivell metafòric, es van treballar diversos aspectes. Per exemple, que “no només cal tenir cura de les pròpies ales, sinó que també és la nostra responsabilitat veure com donem ales a les altres persones; és a dir, passem a una visió grupal com a responsables i analitzem el nostre rol de cuidar i donar ales a la resta de membres per cocrear; partint de la seva unicitat i de veure cada persona des del potencial. Com es va recalcar en la formació, de vegades serem gats i no sabrem volar, però altres haurem de donar ales a altres persones que sí que estan preparades”, afirma Arón Alma.

Finalment, segons ens traslladen des de l’Àrea d’Adiccions, Gènere i Família de FSC, la sessió va ser impartida de manera excel·lent. Arón Alma és psicòleg de grups, especialista en Lideratge i Treball en Equip i professor i membre de l’equip del Màster en Autolideratge i Conducció de Grups i del curs expert Avanços en Habilitats de Liderar de la UB.