Aquest projecte de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), dins del programa Aliad@s, amb presència a 7 comunitats autònomes, té com a finalitat col·laborar amb empreses en la consecució dels seus objectius socials, facilitant-los l’accés a diferents accions que milloren l’accés a l’ocupabilitat dels seus participants, sumant a l’acció social, a més de complir amb l’exigència legal (Llei 11/2018 d’informació financera i diversitat), aportant una transparència més gran i una gestió més responsable. A més, el projecte està alineat amb les estratègies empresarials vinculades als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Des de l’Àrea Laboral per a la Innovació i Acompanyament en el Desenvolupament Ocupacional i Social (Aliad@s) de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) desenvolupem programes en línia, tant de formació, orientació com d’intermediació laboral. Aquests programes estan destinats a persones que estan en exclusió o risc dexclusió social.

El nostre objectiu és contribuir a millorar l’ocupabilitat de les persones que acompanyem i, per tant, la seva qualitat de vida. Alguns dels programes que desenvolupem dins d’Aliad@s són: PERSEO, DigitalizaT, JoBS, ConoceT-EmpleaT, QualificaT, etc.

En aquesta ocasió, volem donar-vos a conèixer el programa PERSEO (Programa Estratègic de Responsabilitat Social i Especialització Ocupacional) que portem desenvolupant des de fa dos anys i mig. La seva implantació en el teixit empresarial, l’estem realitzant a través d’acords de col·laboració per al desenvolupament d’actuacions que suposen molts beneficis, tant a les empreses com a les persones que hi participen.

A través d’aquest projecte, les empreses prenen consciència de la importància de dissenyar noves tècniques i processos per reduir-ne l’impacte social, construeixen aliances estratègiques amb organitzacions com la nostra i contribueixen a la millora social, alineats a l’Agenda 2030.

Es tracta d´actuacions, tant de sensibilització com d´intermediació empresarial, com són el servei d´intermediació d´ofertes d´ocupació, la preselecció de candidats/es a llocs de treball, el voluntariat corporatiu, el programa mentoring , l´assistència a tallers de formació, la participació en píndoles formatives, visites a instal·lacions empresarials ia les de la nostra entitat, formació a la carta, etc.

D’aquesta manera, ajudem les empreses a desenvolupar polítiques de responsabilitat social corporativa i s’amplien les oportunitats de les persones a qui acompanyem a apropar-se al teixit empresarial i, per tant, ampliar les seves possibilitats de millora d’ocupabilitat.

D’acord amb la UE, es tracta d’una “responsabilitat de les empreses pel seu impacte a la societat.” Per assumir plenament la seva responsabilitat social, les empreses han d’aplicar un procés destinat a integrar a la seva estratègia bàsica les preocupacions socials, mediambientals i ètiques, amb la finalitat d’identificar, prevenir i atenuar les seves possibles conseqüències adverses, maximitzant la creació de valor.

En aquest sentit, el terme RSC (Responsabilitat Social Corporativa) fa referència al conjunt de compromisos que una empresa adquireix per gestionar-ne l’impacte en els àmbits laboral, social, ambiental i econòmic, tractant de fer compatibles l’objectiu financer tradicional amb la generació de beneficis per al conjunt de la societat. Cal incidir que amb la RSC guanyem tots/es doncs, creem valor per a l’empresa i creem valor per a la societat en general.

D’altra banda, la societat actual està cada cop més conscienciada amb el desenvolupament sostenible i les causes socials. Això exigeix ​​la creació de nous enfocaments per resoldre problemes socials, obligant les empreses a haver d’adaptar-se a les noves exigències de manera prioritària.

Les empreses s’han vist en la necessitat d’evolucionar, de redefinir estratègies i no posar únicament el focus en la reducció de costos i l’increment dels beneficis.

Són molts els avantatges que reben les empreses amb una responsabilitat social corporativa activa, avantatges com el posicionament al mercat, beneficis fiscals, compliment de clàusules socials en licitacions a concursos o contractes públics i/o privats, compliment de clàusules socials a la cadena de subministraments o beneficis intangibles (major satisfacció i compromís d’empleats, increment del salari emocional, fidelització de clients, etc.), entre d’altres.

Per part nostra, volem donar les gràcies a totes les empreses que s’han sumat a PERSEO i que, d’una manera o altra, han contribuït a millorar l’ocupabilitat de persones que, per la seva situació, partien d’una posició més desafavorida.

Volem aprofitar també aquestes línies per agrair-los la confiança en els nostres participants i per haver-los donat una oportunitat laboral per poder normalitzar les seves vides, afavorint la qualitat de vida de les persones que acompanyem.