El Patronat de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) es va reunir el 18 de juny passat en unes instal·lacions properes al Centre d’Acollida (CAM) d’Ateca, a Saragossa, servei dirigit per FSC i el Grup Lagunduz, en concert amb l’Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS). La reunió va estar dedicada a presentar els comptes tancats i auditats de l’any 2021 ia l’anàlisi de les activitats realitzades durant l’any passat. Durant la jornada, els membres del Patronat van poder conèixer les instal·lacions del servei.

Prèvia presentació dels comptes anuals i l’anàlisi de la política estratègica de l’entitat, es va voler tenir un moment per expressar el dolor per la pèrdua de la nostra companya Nieves Fernández, exdirectora de la Comunitat Terapèutica Riera Major, servei dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat a Catalunya. Nieves estava convidada a assistir a aquesta reunió per poder-li agrair la seva llarga i fructífera trajectòria a la nostra entitat, amb la qual col·laborava des de la seva constitució, però no va poder ser. Descanseu en pau.

El més rellevant de l’exercici 2021 que es va exposar durant la reunió del Patronat va ser “una certa recuperació de la normalitat, després de l’impacte del COVID-19 a la salut i l’economia a nivell mundial”. Aquest impacte, encara no totalment superat, va ser analitzat en profunditat al llarg de la sessió, especialment des de la perspectiva de les diferents àrees d’intervenció, ja que la seva incidència ha estat molt diversa.

Tot i això, de manera global, es va posar de manifest que “l’entitat ha aconseguit esquivar la pandèmia amb notable èxit, reduint els seus dramàtics efectes i participant a més voluntàriament, fins a mitjans del passat exercici, en programes d’emergència sociosanitària”. En aquest sentit, un any més -i en aquest exercici de manera molt especial- es va voler felicitar el conjunt de professionals i persones voluntàries de l’entitat i el seu equip directiu pels èxits humanitaris aconseguits.

D’altra banda, es va assenyalar que, el 2021, s’ha volgut abordar, un any més, el conegut com a “efecte NIMBY” o “Sí, però aquí no”, que significa el rebuig, per la via dels fets, a la implementació, en un entorn determinat, de dispositius d’atenció a persones desafavorides. Un exemple que es va considerar èxit d’intervenció comunitària va ser la localitat on es va celebrar la reunió, el Centre d’Acollida (CAM) d’Ateca, a Saragossa.

I així s’expressava: “això ha estat possible gràcies a la col·laboració de diversos agents socials, entre els quals destaca molt principalment el lideratge de l’Excm. Sr. Alcalde d’Ateca, Sr. Ramón Cristóbal, a qui tindrem l’ocasió de saludar aquesta tarda a la reunió que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Ateca”.

A més, s’ha explicat que s’han realitzat contactes amb diverses administracions públiques per col·laborar en l’atenció a persones (especialment nens/es) afectades per la crisi humanitària i d’emergència d’Ucraïna, mancant concretar les línies proposades, qüestió a la qual també se li va voler donar una atenció especial.

Així mateix, a tall de resum, es va incidir en les darreres dades de l’activitat de la Fundació Salut i Comunitat. En aquest sentit, entre altres dades que es van exposar, FSC va atendre en aquest exercici més de 38.000 persones diferents entre els més de 140 centres i programes diferents repartits al territori espanyol (11 comunitats autònomes).

Pel que fa, tal com es va exposar, la web corporativa de FSC (www.fsyc.org), que inclou aquest apartat de notícies, va ser visitada per al voltant de 275.000 persones, sent aquestes les millors dades de la seva trajectòria. Durant el 2020, es van publicar 123 notícies pròpies.

D’altra banda, entre altres dades d’interès, es va assenyalar que feliçment no hem hagut de lamentar cap defunció entre els nostres més de 1.750 professionals i 325 persones voluntàries, des de començament de pandèmia.

Cal destacar a més que la sessió va ser seguida de manera telemàtica a través de videotrucada per alguns patrons que no van poder assistir presencialment.

D´altra banda, durant la jornada, els membres del Patronat van visitar, acompanyats per integrants de l´equip directiu de l´entitat, les instal·lacions del Centre d´Acollida (CAM) d´Ateca. Així mateix, van poder conèixer de primera mà l’activitat d’un hort urbà, que va comptar in situ amb l’emotiva narració de diversos NNA del servei que hi fan tasques.

Durant la tarda, es va celebrar una trobada a l’Ajuntament d’Ateca que va comptar amb la presència del seu alcalde, Ramón Cristóbal, i el president de les Corts d’Aragó, Javier Sada, en què es va posar en valor la tasca i l’impuls al centre .

Finalment, els membres del Patronat van visitar el servei d’atenció a menors ubicat a la població de Pietas – El Frasno, servei que per motius administratius encara no s’ha pogut posar en marxa.