La situació actual que estem vivint, a causa de la crisi sanitària del COVID-19, ens obliga moltes persones a canviar la nostra modalitat de treball, a saber-nos organitzar per a dur a terme un teletreball reeixit, i a gestionar adequadament la incertesa a la qual ens veiem abocats/as.

“CerclesCat: Cercles de Suport i Responsabilitat” és un programa d’integració social dirigit a persones que han comès un delicte sexual (membres centrals dels cercles), impulsat per la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC). Es dirigeix a les persones que es troben en règim obert i en llibertat condicional, i té com a objectiu facilitar la seva reinserció i prevenir la reincidència.

Per a poder complir el seu objectiu, “CerclesCat” compta amb un grup de voluntaris/as que, sota la supervisió d’un/a professional, ofereix suport a la persona que va cometre el delicte sexual. En el si del projecte, a la persona que va cometre el delicte sexual, se’l denomina membre central.

El punt clau del projecte és que el seu èxit pivota en la participació ciutadana. A partir de la implicació altruista, genuïna i desinteressada de persones, que volen contribuir en la consecució d’una societat més segura, es constitueix “CerclesCat”. És el suport pròxim, que ofereix l’oportunitat al membre central, de comptar amb uns recursos que l’ajudin a gestionar les seves emocions, en aquest trànsit de la sortida de la presó a la volta a la comunitat, a fi d’evitar l’aïllament, i reduir així la probabilitat de tornar a cometre un delicte sexual.

Doncs bé, si el suport i la participació ciutadana són elements clau del projecte, ens preguntem: com s’ha funcionat en moments de confinament?, s’ha donat resposta a les necessitats dels membres centrals?

A fi de continuar oferint suport als membres centrals, ens hem adaptat a aquest moment de canvi, brindant el màxim suport i posant-nos a disposició, d’aquells que més el necessiten.

Les persones amb les quals treballem, poden sentir-se espantades, angoixades, més soles i incompreses que mai, i això, pot accentuar la seva sensació d’aïllament. Com comentàvem, l’aïllament és un dels factors que contribueix a augmentar el risc de reincidència. Per tant, ara més que mai, les persones voluntàries que configuren els cercles de suport i responsabilitat, sempre sota la supervisió del/ de la professional que coordina el cercle, han continuat oferint suport. En aquests moments, el malestar dels membres centrals, s’ha pogut veure accentuat per aquesta incertesa, que tots/as compartim.

És per això, que, en l’atenció directa, des de “CerclesCat”, hem continuat mantenint les trobades dels cercles en modalitat online, garantint la confidencialitat de les dades de les persones voluntàries. Hem mantingut les entrevistes de seguiment entre el/la coordinador/a i el membre central, i el suport a voluntaris/as, també en modalitat online.

A nivell d’organització d’equip, gràcies a les noves tecnologies, també hem pogut mantenir els espais de reunió, de formacions internes, d’avaluacions del risc, i de supervisions grupals. I la coordinació telefònica amb el cercle extern, s’ha cuidat al màxim. Hem contactat amb altres països europeus, que també implementen el projecte, per a posar en comú les accions empreses, en aquests moments de complexitat.

I tots/as hem arribat a la mateixa conclusió: les noves tecnologies ens han permès mantenir el suport als membres centrals, oferir la supervisió als coordinadors/as, i brindar el suport a les persones voluntàries. I el més important, i en aquest cas no és una cosa nova, ens permet any rere any, mantenir el contacte entre els diferents països per a continuar teixint sinergies, compartir bones pràctiques i pensar en noves metodologies que millorin el projecte de cercles.

Aquest és un bon exemple de com les noves tecnologies han permès que un projecte que pivota a la participació social i comunitària, pugui continuar funcionant, facilitant les sinergies i l’establiment de vincles entre les persones, i, sobretot, entre aquelles que més el necessiten, a fi d’aconseguir una societat més segura.

Hem pogut continuar treballant junts/as en la consecució de l’objectiu no més víctimes, portant una adequada gestió del risc, oferint el suport adequat a les persones participants en els cercles, perquè malgrat la delicadesa del moment que ens ha tocat viure, la vida no es deté, i “CerclesCat” tampoc.