En aquest segon any de crisi sanitària, s’ha reforçat la col·laboració de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) amb l’Ajuntament de Múrcia, a través de la Convocatòria de Subvencions per a la Realització de Projectes de Serveis Socials, en la qual aquest ajuntament ha donat suport al desenvolupament de el Servei d’Acompanyament a Famílies de Lloguer Social (SEAFAS), gestionat i dirigit per FSC. D’aquesta manera, s’ha refermat la coordinació amb les Unitats de Treball Social, reforçant l’acompanyament realitzat a aquestes famílies del municipi.

Aquest servei, desenvolupat a la regió de Múrcia des 2016, té com a finalitat desenvolupar actuacions preventives per afavorir la integració de persones en situació de lloguer social en el seu entorn comunitari, així com poder afrontar el pagament de la renda per al manteniment de la seva solució habitacional , després d’un acord de dació en pagament o un procés d’adjudicació bancària, per millorar les seves condicions de vida.

Gràcies a l’ suport de l’Ajuntament de Múrcia, hem pogut reforçar l’acompanyament a 35 famílies del municipi i les seues pedanies, especialment en relació a la coordinació amb els Serveis Socials municipals, aspecte fonamental per al desenvolupament de el programa i l’optimització dels recursos.

A totes aquestes famílies, se’ls va realitzar una avaluació inicial, elaborant conjuntament un Pla d’Actuació Específic (PAE), en el qual es van recollir els seus objectius de millora, revisant en els successius acompanyaments els èxits i dificultats, i donant suport en la recerca de recursos.

En aquest PAE, es van establir 4 àrees en què s’ha centrat l’acompanyament: salut, educació/formació, ocupació i habitatge. A més, es va recolzar en una cinquena àrea transversal de suport/recursos econòmics.

Per poder arribar a donar cobertura a les necessitats presentades per les famílies, es van realitzar reunions de coordinació amb les diferents Unitats de Treball Social (UTS), en les quals es divideix el municipi de Múrcia.

Aquest contacte amb els Serveis Socials, ens ha permès tenir una comunicació que afavoreixi el procés de les famílies ara i en el futur, establint i millorant el coneixement i el vincle entre les famílies i el seu UTS corresponent. Al seu torn, hem pogut donar a conèixer els nostres serveis a l’Ajuntament de Múrcia, obrint altres canals de coordinació i comunicació que ens permetin afavorir l’aprofitament dels recursos de la nostra entitat en aquesta localitat.

Des FSC, a través d’SEAFAS i mantenint la coordinació ja iniciada amb aquest ajuntament, continuarem acompanyant a les famílies perquè puguin desenvolupar a l’màxim les seves capacitats i competències, i que aconsegueixin millorar la seva situació, en l’actual marc d’inestabilitat i incertesa en el que ens trobem.