El CAS Brians té com a eix transversal en la seva intervenció vinculada a promoure la qualitat de vida i el benestar dels interns en relació a la prevenció i al tractament de les drogodependències en el medi penitenciari, l’abordatge del gènere com a element clau per a poder tractar la problemàtica generada per consum abusiu de substàncies.

Aquest any, hem centrat els esforços en visibilitzar el gènere en una acció centrada en el concepte del “consentiment”. El terme prové de la paraula “consens”, que significa “acord mutu”.

L’autora del llibre La paraula més sexi es sí, Shaina Joy, subratlla que aquest acord entre les persones implicades sigui entusiasta, és a dir que hi hagi una intenció de voler establir una via de comunicació que ens ajudi a un consens còmode, sa i conscient.

Compartim la idea que el consentiment és el punt de partida de qualsevol trobada sexual: l’eina més poderosa en el camp del sexe (Joy, 2019: 125). Parlar de consentiment és posar sobre la taula les necessitats de cada persona i alhora, es dona la oportunitat de prendre una decisió, tenint en compte els desitjos i les necessitats del moment.

El consentiment ens permet definir el desig d’un mateix i de l’altra persona i alhora, ens dona la oportunitat de definir que seria un abús, ja que tota pràctica sexual que es fa sense consentiment entusiasta i voluntari és un abús. El fet de prendre-li a algú la llibertat per donar el seu consentiment a una pràctica sexual és sexe no consentit.

Joy proposa com incorporar el consentiment, explica que consisteix en substituir la suposició per l’autonomia de prendre la decisions cadascuna de les parts implicades. Afegeix que el consentiment no és un sol estat inamovible, sinó que és un procés en continu canvi. Subratlla que és més que demanar permís, afirma que el consentiment és una conversa activa a la qual cal tornar i sobre la qual cal construir.

Recentment i tenint en compte aquest context, s’ha posat en marxa una exposició, amb  l´objectiu de fomentar la cultura del consentiment en la població penitenciaria. La exposició ha estat treballada en els grups d’usuaris del CAS Brians 1, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i finançat pel CatSalut de la Generalitat de Catalunya, a partir de les il·lustracions, y també items proposats per l’autora. Els missatges exposats han estat creats a partir del debat grupal en 3 sessions setmanals de dos grups de pacients als centres penitenciaris de Brians 1 y 2 de Barcelona.

This slideshow requires JavaScript.

L’exposició es composa de 6 pòsters DNA-3, on es presenten els missatges clau acompanyats de les il·lustracions cedides per l’autora, i 2 DNA-4, presentant el concepte de consentiment i recordant que poden ampliar la informació amb la lectura del llibre que està disponible a la biblioteca del centre.

Les làmines han estat exposades al departament de vis a vis dels dos centres penitenciaris. Es vol mantenir la exposició durant l’any, donat que el tema és d’interès per a la comunitat penitenciaria i la durada de l’exposició garanteix una major visibilitat entre la població privada de llibertat i per tant, la reflexió i l’assoliment del missatge sobre consentiment.