Inserció sociali ocupació


Impulsem programes de formació i inserció sociolaboral


Afavorim la inserció social mitjançant el suport, promoció i motivació de les persones, dissenyant itineraris personalitzats que promoguin la participació del subjecte en el seu propi procés d'inserció social i laboral.

Des dels seus inicis, la Fundació Salut i Comunitat ha gestionat i incentivat la creació de programes de formació, d’ocupació i d’inserció sociolaboral destinats a col·lectius d’aturats, de joves, i molt especialment als que estan en risc o en situació d’exclusió social.

L’objectiu d’aquests programes ha estat fer realitat el dret de tots a la feina, afavorint la plena integració de les persones en el món laboral, i acompanyant aquesta obtenció de treball amb l’assoliment del nivell més alt possible de qualitat de vida i d’integració satisfactòria en la societat.

De manera compromesa i realista, hem treballat per orientar els immigrants que buscaven feina al nostre país, així com recolzem ara als conciutadans que busquen fos el lloc de treball que aquí no troben.

La nostra metodologia sempre ha intentat dissenyar itineraris personalitzats que promoguin la participació de cada un en el seu propi procés de desenvolupament laboral i personal.

Addicionalment, la plena integració social de considerar sempre el dret a la salut ia l’habitatge, de manera que la Fundació ha desenvolupat i gestiona programes per a persones sense sostre, procurant-allotjament transitori, atenció higienicosanitària, alimentació, i en general dirigint el disseny d’un itinerari que, tenint en compte les raons que han conduït a cada un a aquesta situació, garanteixin la sortida i el manteniment de la millora aconseguida.

Projectes i serveis


Nothing found.

Notícies relacionades


Nothing found.

Nothing found.