El darrer 30 de setembre, va finalitzar el projecte de cooperació “Reforçament de les capacitats i de la participació institucional i comunitària en relació a les Violències Basades en el Gènere (VBG) i als Drets Sexuals i Reproductius (DSR) als departaments de Pikine i Guédiawaye (Dakar, Senegal)“ que han impulsat la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i l’associació senegalesa JEUNEDEV, amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa (Barcelona) durant 2020-2021.

El projecte, desenvolupat entre l’octubre de 2020 i setembre de 2021 en 5 comunitats de la perifèria de Dakar, ha inclòs, entre les seves accions, un estudi de context i la capacitació de 5 dones joves líders, una per comunitat, sobre drets sexuals i reproductius (DSR), violències basades en el gènere (VBG), participació política i emprenedoria social. Un cop formades, les 5 joves han impulsat diferents accions per sensibilitzar a les seves pròpies comunitats en aquests mateixos àmbits.

Entre abril i juny d´aquest any, s’han capacitat 331 infants de les 5 comunitats sobre mutilació genital femenina i matrimonis precoços/forçats; 271 dones de les mateixes comunitats sobre DSR, VGB i emprenedoria social; 282 homes sobre DSR, VBG i coresponsabilitat; 9 professionals de la salut en detecció i derivació de dones i nenes supervivents de VGB; i a 6 autoritats polítiques i religioses a DSR/VBG, a través d’un seminari d’intercanvi entre comunitats.

Així mateix, es va dur a terme una campanya de sensibilització digital sobre VBG/DSR que va arribar a 7.443 persones i dues emissions radiofòniques, amb un abast estimat de prop de 250.000 persones de les comunitats implicades i altres comunitats veïnes.

FSC i JEUNEDEV finalitzen amb èxit el projecte de cooperació a Dakar sobre violències de gènere i drets sexuals/reproductius

Finalment, entre juliol i setembre d’enguany, els Comitès Comunitaris han impulsat un diagnòstic local sobre la situació de les VBG/DSR en el sí de les seves comunitats i han dissenyat els corresponents Plans Locals Comunitaris en matèria de VBG/DSR, que compten amb el suport de les autoritats locals.

Des de la Fundació Salut i Comunitat, volem agrair la feina feta per la contrapart local, JEUNEDEV i les 5 dones joves líders, en la coordinació i l’impuls de les diferents accions previstes, tasca sovint complexa donat el context de pandèmia mundial.

Així mateix, el projecte va incloure una acció de sensibilització adreçada a la ciutadania de Terrassa i en general, entorn els feminismes africans, que va comptar amb la participació de 3 dones feministes senegaleses, Aminata Soumaré (JEUNEDEV), Maïmouna Astu Yade (JGEN) i  Rokhiatou Gassama (COSEF), líders d’organitzacions de dones al país africà.

Globalment, el projecte s’inscriu en la promoció i defensa dels drets humans i de l’equitat de gènere en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i dels objectius i les línies estratègiques contemplats en el Pla Director de Solidaritat i Cooperació internacional de l’Ajuntament de Terrassa.

FSC compta amb una llarga trajectòria en l’àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament en el continent africà. A més del Senegal, l’entitat va estar més de 10 anys cooperant a la regió de la Cabília (Algèria), en el marc d’un projecte al voltant de les violències basades en el gènere i els drets sexuals i reproductius. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Salut i Comunitat renova el seu compromís en favor de l’equitat i la justícia global.