L’Àrea d’Adiccions, Gènere i Família de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha presentat recentment els resultats de 2022 del Circuit d’Adiccions.  Un dels principals avantatges diferencials amb que compta la nostra entitat és poder oferir una xarxa pròpia d’atenció integral en addiccions, integrada per diferents serveis especialitzats que es complementen, proporcionant un recurs específic apropiat per a cada moment del procés de rehabilitació. El circuit està format, entre altres serveis, pel Servei d’Atenció Psicològica (SAP) a Barcelona. Cal destacar que el passat any va ser un bon any, quant a resultats en aquest servei, segons ens trasllada Maite Soler, directora del servei.

A continuació, es detallen els resultats més destacats:

  • El canvi en la direcció del servei de Laura Sangüesa (directora des de l’inici del mateix), ha suposat un fet important per a l’equip del SAP. No obstant això, que la persona que ha pres la direcció actual anés membre de l’equip i que la seva trajectòria dins de l’organització estigui consolidada, ha suposat que es pugui desenvolupar de manera natural.
    Aquest canvi ha comptat amb el suport de l’entitat, de l’anterior direcció i de l’equip de professionals, el que ha facilitat que l’impacte hagi estat el mínim i que, per al servei, així com per a les persones que atenem, hagi estat viscut com una oportunitat de continuar evolucionant.
  • L’equip de professionals del servei té una llarga experiència a nivell clínic, estant compromeso amb la formació continuada, la qual cosa fa que es doni un alt percentatge de retenció de les persones que atenem. També volem destacar l’augment de persones que acudeixen i consulten en el nostre servei, que comptem a més d’Internet, amb les recomanacions d’usuaris/as, així com de professionals liberals o de la xarxa pública asistencial.
    La bona valoració dels usuaris fa que siguem considerats com a referents en el tractament de les addiccions amb o sense substàncies, així com en el tractament d’altres trastorns psicològics.
  • En el servei tenim molt present la perspectiva sistèmica., la qual cosa fa que les famílies siguin part fonamental del tractament que realitzem.
    D’aquesta manera treballem no sols amb la persona que presenta un malestar significatiu, sinó també amb l’impacte que aquest produeix dins del sistema familiar, abordant-se com la família pot estar orientada i acompanyada en el suport que que requereixen les persones que atenem.
  • En el nostre servei es consoliden les intervencions telemàtiques i s’aferma la flexibilitat en el tractament, ja que es combinen sessions presencials amb telemàtiques, en funció de les necessitats de les persones que atenem.

Informació de contacte:

Pots dirigir-te al SAP a través del telèfon 93 424 04 00 i el nostre equip de professionals, es posaran en contacte amb tu en un termini màxim de 24 hores.
https://www.tratamientodelasadicciones.org/
https://www.psicologiabarcelona.org/