El Centre Llar Burgos, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, ha rebut la visita de Cristina Manzano i Pablo Paredes, representants de l’Agència d’Asil de la Unió Europea (AAUE). També hi va acudir Pablo Moreno, representant del Ministeri de Joventut i Infància, i Ana Carazo, Tècnic del Servei de Protecció i Atenció a la Infància de la Gerència de Serveis Socials de la Junta de Castella i Lleó. La Llar Burgos és un servei per a l’atenció de nens, nenes i adolescents (NNA) migrants no acompanyats tutelats des del Sistema de Protecció a la Infància de la Gerència Territorial de Serveis Socials de Burgos, tenint la Llar la guarda d’aquests menors.

L’objectiu de la visita va ser que poguessin conèixer les instal·lacions i el funcionament del servei, sent rebuts per Toni Gelida, gerent de la UTE Llar Burgos, i Pedro Luis Alegre, director del Centre Llar Burgos.

Segons assenyala Pedro Luis Alegre, “vam resoldre tots els dubtes relatius a l’estada dels NNA en el servei, des del moment en què es produeix l’acollida i, per tant, la tutela per part de la Junta de Castella i Lleó , comentant les diferents fases per les quals els NNA passen durant la seva estada al centre. A més, els parlem sobre les rutines, horaris, autonomia, contactes amb les famílies d’origen, històries de vida, intervenció diària, dol migratori, atenció psicològica, etc.”.

Així mateix, explica que “els comentem les inquietuds dels NNA, un cop inicien la seva vida a la Llar. També, de les metes que ens plantegem des dels primers moments, com és el cas de l’aprenentatge de l’espanyol. A més, els parlem de tots els recursos externs en què ens donem suport, com Accem, Creu Roja, TALAIA, etc. perquè, així, puguin tenir accés a la documentació requerida per a diferents fins, la qual cosa es gestiona a través de la figura del treballador social. També, els comentem la importància que té la seva formació, per això ens donem suport en diferents recursos com la FAE, Fundació LESMES, etc. En aquest sentit, els parlem de tallers com l’EDD3+, a l’apartat de migrants i, finalment, pel que fa a la recerca activa d’ocupació”.

Després d’abordar els aspectes més rellevants de la vida diària dels NNA al centre, es va parlar de temes relatius a la sol·licitud de protecció internacional, asil; diferències entre asil, protecció internacional i refugiats, futures formacions, etc.

En paraules del director del servei, “la visita va ser molt interessant. D’aquesta manera, vam poder intercanviar impressions i conèixer possibles suports i ajuts dirigits al col·lectiu migrant. A destacar també que una de les accions que es van plantejar va ser la creació de material per a la futura formació de personal, tant funcionariat com no, per garantir que es pugui oferir el millor servei possible al col·lectiu de menors migrants. La reunió va ser molt distesa, en ambient de cordialitat, tenint com a objectiu principal la garantia dels drets dels NNA”.