El passat mes d’agost, participem en una trobada entre professionals de diferents sectors, amb l’objectiu d’una posada en comú per desenvolupar un projecte residencial dirigit a dones i als seus fills/as, centrat en el tractament de les addiccions i la violència de gènere.

La reunió va tenir lloc a la illa de Gran Canària, concretament en Telde, municipi on se situa la seu de la Fundació Canària Yrichen, les actuacions de la qual han estat emmarcades dins de les directrius marcades pel Pla Nacional sobre Drogues i el Pla Canari sobre Drogues, explicant en l’actualitat amb diverses comunitats terapèutiques. Tenim

A aquesta trobada de professionals van assistir integrants de la Fundació Canària Yrichen, entre ells, Carlos Navarro, director d’aquesta entitat i Davinia Ramírez, directora de l’Àrea de Tractament i Igualtat de la fundació. També van assistir Patricia Martínez, assessora en matèria de drogodependències i gènere, així com Mª Lourdes Brito i Nicolás Amador, professionals del Servei de Coordinació Tècnica d’Atenció a les Drogodependències del Servei de Salut Canari.

Per part de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), va estar presenti nostra companya Alicia Salamanca, en qualitat de directora de l’Espai Ariadna, servei residencial de la nostra entitat a Barcelona dirigit a dones, així com a les seves filles i fills, que treballa l’abordatge terapèutic en addiccions i violències masclistes.

Durant la trobada, es van tractar aspectes tècnics relacionats amb l’engegada d’un projecte d’aquestes característiques i es va aprofundir en temes com flexibilitzar la normativa, ajustar els horaris, estructura i composició de l’equip multidisciplinari. També, es va parlar de la importància d’establir grups terapèutics i educatius dins del tractament.

L’eix transversal del treball conjunt va ser posar en valor la importància d’incorporar la perspectiva de gènere en la intervenció amb dones i “despatologizar” la mirada cap a la salut mental de les dones. Així mateix, el treball es va centrar en l’abordatge des de l’especificitat de gènere, amb la finalitat d’aconseguir adherència als tractaments, treballar cap a objectius desitjats per les dones, evitar “portes giratòries en els tractaments” i allunyar-se de prejudicis o idees preconcebudes cap als processos de recuperació, tant en el cas de les dones com dels seus fills/as.

A més, es van abordar problemàtiques concretes i diferents casos pràctics. En aquest sentit, es va posar l’accent a poder treballar amb les i els menors d’edat, de manera que se’ls pugui fer partícips i protagonistes del tractament, i puguin disposar d’espais propis d’infància, així com comptar amb professionals amb especialitat específica en infància i violència masclista i intrafamiliar.

També, en aquest espai de trobada es va realitzar una revisió documental per a la intervenció tècnica, procedint-se a la recollida d’informació i abordatge des d’una perspectiva inclusiva i no discriminatòria, posant-se de manifest la importància de comptar amb un equip humà amb formació en ambdues problemàtiques i, a més, com a valor afegit, amb perspectiva de gènere.

La trobada va ser satisfactòriament productiu, es van establir llaços professionals i es van ampliar coneixements, a més de compartir bones pràctiques professionals.