L’espai municipal de Gornal Activa, a Barcelona, va acollir el passat dia 5 de novembre la trobada «Igualtat de gènere: reptes i oportunitats», a manera de jornada de cloenda de el programa InserDona, incloent un espai de treball professional, organitzat en col·laboració amb la Xarxa Anadromes, de la qual forma part la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

La Xarxa Anadromes, és una xarxa d’entitats especialitzades en inserció sociolaboral de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que treballa en col·laboració amb l’ajuntament de la localitat, per a garantir un espai continuat d’intercanvis i coneixements entre entitats, així com diverses actuacions d’orientació, ocupació i formació per oferir oportunitats de millora d’ocupabilitat i ocupació a les persones aturades, i en especial a les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat social en aquesta població.

Cal assenyalar que el programa InserDona està impulsat per l’ajuntament d’aquesta localitat, concretament des de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, i per agents socials d’aquest mateix municipi: l’associació empresarial AEBALL i els sindicats UGT i CCOO.

Es tracta d’un programa dirigit a dones de mitjana edat -entre 30 i 45 anys, fonamentalment- per donar respostes a les condicions especials a les que s’han d’enfrontar a l’hora de mantenir les seves carreres professionals dins el mercat laboral ordinari, en un moment de el seu cicle vital en què els treballs de cura de la vida familiar recauen de manera principal sobre elles.

L’objectiu d’InserDona ha estat crear itineraris d’orientació i de formació en els sectors de la restauració i la logística, en funció de les necessitats i de les competències de les dones participants. Pel que fa a la durada de el programa, ha estat d’un any (de novembre de 2018 a novembre de 2019) i hi han participat 66 dones de la ciutat, de les quals el 50% ha aconseguit trobar una feina.

En relació a l’espai de treball professional desenvolupat durant la jornada «Igualtat de gènere: reptes i oportunitats», ha servit per posar en contacte a les participants de el programa InserDona ja usuàries de la Xarxa Anadromes, amb diferents empreses locals, potencialment contractadores i que incorporen mesures de perspectiva de gènere, ia generar un espai de reconeixement per a les dones participants.

La Fundació Salut i Comunitat ha col·laborat estretament en l’organització i desenvolupament d’aquest espai de treball i de trobada amb empreses, com a entitat integrant de la Xarxa Anadromes, donada la presència dels seus programes d’inserció laboral en el territori, com el programa Incorpora i reincorpora de “la Caixa” i l’H.Elecció.Jove, finançat per l’Obra Social “la Caixa”.

FSC és una entitat molt arrelada a la zona i compromesa amb les accions dirigides a ampliar les oportunitats de millora d’ocupabilitat i ocupació de la ciutadania, tal com demostra la seva gran trajectòria i tasca desenvolupada en aquest àmbit.