L’Observatori Noctambul @ s de l’ Fundació Salut i Comunitat (FSC) continua la seva tasca, durant aquest any 2021, en l’àmbit de la prevenció i abordatge de les violències sexuals en espais festius d’oci, a través de l’elaboració de protocols i circuits d’actuació. En el marc d’aquest projecte, s’han realitzat des de 2017 a Catalunya, un total de 26 protocols, d’abast municipal i comarcal. Per a això, es compta amb el suport i finançament de diverses administracions locals i supralocals, com l’Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Actualment, des de la consultoria de el projecte, s’està assessorant i dinamitzant un total de 15 protocols en diferents municipis i comarques de Catalunya. Concretament, a nivell municipal, s’està treballant amb els ajuntaments de Cambrils i Salou (Tarragona); Cardedeu, Navàs, Sant Joan de Vilatorrada, Masquefa, Dosrius, Premià de Dalt i Sant Joan Despí (Barcelona), així com Oliana (Lleida). D’altra banda, a nivell comarcal, s’està col·laborant amb els Consells Comarcals del Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp (Tarragona); l’Urgell i l’Alta Ribagorça (Lleida).

Els protocols d’abordatge de les violències sexuals en els espais festius segueixen formant el gruix de projectes que ha desenvolupat la consultoria, tot i que a principis d’aquest any, també s’han conclòs altres projectes, en matèria d’igualtat i equitat de gènere. És el cas dels plans d’igualtat d’oportunitats i els plans d’igualtat de ciutat, realitzats conjuntament amb l’Ajuntament de Torredembarra (Tarragona), assenyalen des de l’Observatori Noctambul @ s.

Cal recordar que, l’any 2020, producte de l’experiència i assessorament en l’abordatge de les violències sexuals en espais festius d’oci, es va publicar la guia “7 passos per construir un pla d’actuació davant les violències sexuals en espais festius. Guia de suport tècnic per elaborar Protocols i plans d’actuació municipals davant les violències sexuals en espais festius”. Aquesta guia es dirigia fonamentalment a professionals tècnics que volguessin liderar els processos d’elaboració d’aquest tipus de recursos.

El document es pot descarregar a la pàgina de Drogues&Gènere a través d’aquest enllaç i la presentació de la guia, es pot visualitzar en el següent vídeo:

 

 

Tal com es recull en aquest document, en tots els processos de treball duts a terme des de la consultoria, s’aposta fermament per un enfocament comunitari, tant dels plans d’igualtat com dels protocols, implicant el major nombre de persones, entitats i referents possibles, perquè el procés d’elaboració dels documents sigui participatiu i democràtic. Per això, tot i la situació actual de pandèmia i les restriccions derivades de la mateixa, l’equip de l’Observatori Noctambul els i ha adaptat i continua adaptant els seus mètodes de recollida i anàlisi de dades, dotant-los de caràcter telemàtic.

La pandèmia, d’una banda, ha posat en escac a moltes administracions i entitats, si bé per un altre, ha permès la reinvenció dels equips i l’aposta per eines tecnològiques que ens permeten acostar-nos, tot i la distància, a les diverses i múltiples realitats territorials. A més, des de la consultoria, s’ha aprofitat l’oportunitat brindada per repensar els processos d’elaboració dels protocols i adaptar la seva implementació a les noves realitats d’oci que ha portat la pandèmia pel COVID-19. Noves realitats que situen l’oci de tornada a l’àmbit del privat, al particular i el clandestí, llocs en els quals les administracions i entitats tenen poc marge d’acció.

Per això, i com a repte, cal repensar també els missatges de prevenció i sensibilització perquè aquests vagin més enllà de l’oci en espais públics i arribin a incidir en aquests espais més ocults, menys públics, assenyalen des del projecte. Missatges que apostin per la coresponsabilitat social i que apel·lin a les figures dels espectadors passius, amb l’objectiu que aquests prenguin partit en contra de les violències sexuals i de les dinàmiques violentes que s’estiguin produint.

Encara és aviat per desxifrar les dinàmiques que es van a anar produint al voltant de l’oci, si bé les violències sexuals seguiran operant, tant en un context més públic com privat, ja que la pandèmia no ha canviat l’estructura social patriarcal en la qual vivim , que dóna cabuda i sustenta aquest tipus de violències, matisen des de l’Observatori Noctambul@s.

En aquest sentit, els protocols d’abordatge de les violències sexuals en espais d’oci segueixen i seguiran sent, més enllà de les circumstàncies de la pandèmia, instruments més que necessaris en pro dels drets i llibertats sexuals.