El passat 28 d’abril es va presentar els resultats de la recerca d’avaluació del programa CerclesCat al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de Barcelona (CEJFE). La jornada, que va ser inaugurada per Ester Capella, consellera de Justícia; Amand Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima; Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona i Núria Clèries, directora del CEJFE, es va abordar l’eficàcia del programa d’intervenció comunitària amb delinqüents sexuals d’alt risc per prevenir la reincidencia.

En la presentación de l’informe d’avaluació, va participar Patricia Bosch com a representant de la Fundació Salut i Comunitat (FSC); Thuy Nguyen Vo, com investigadora del Grup d’Estudis Avançats en Violència (GEAV); Marián Martínez García, técnica de la Unitat de Programes d’Intervenció Especialitzada de la SMPRAV i Àngels Núñez Cirera, responsable de la Unitat de Medi Obert.

Tal com s’assenyala en el mateix, diferents estudis assenyalen que les persones que compleixen condemnes per delictes sexuals a Catalunya presenten un seguit de necessitats individuals i socials que dificulten el seu procés de reinserció i incrementen el risc de reincidència.

A més del tractament específic que puguin rebre dins dels centres penitenciaris, cal desenvolupar altres intervencions dirigides a potenciar tant el capital humà com social d’aquestes persones per facilitar el seu procés de reintegració.

Un dels models d’intervenció comunitària per a la gestió del risc és el programa Cercles de Suport i Responsabilitat (Circles of Support and Accountability -CoSA-), que es va iniciar al Canadà el 1994. A partir de l’eficàcia del programa en altres països, en l’any 2012 el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va decidir adaptar el model a la realitat i el context català, iniciant-se així el projecte CerclesCat, amb l’objectiu que es convertís en un recurs més per a la gestió del risc de reincidència dels delinqüents sexuals.

La recerca presentada és la primera realitzada a Catalunya per a avaluar els primers anys d’implementació de CerclesCat, des del 2013 fins el 2020, i s’han estudiat a 121 subjectes d’alt risc. En aquesta sessió, es van presentar en primícia les primeres dades que es donen de taxes de reincidència en l’àmbit català i espanyol, en un estudi que, a més, és dels més complerts que s’han elaborat, tant pels tipus d’infractors d’alt risc estudiats (5 grups diferents), com pel fet d’haver recollit variables molt diverses, algunes de les quals estan relacionades amb el desistiment i la reinserció social.

Tal com assenyala l’informe d’avaluació de CerclesCat, la taxa de reincidència del grup d’estudi de les persones que van passar per Cercles, és d’un 11,8%, un percentatge menor que la resta de grups d’estudis, que és d’un 17,6%, en el cas del grup col·laborador. Encara que les taxes entre un grup i l’altre no són estadísticament significatives, sí que es pot observar quina és la tendència, resultant que 9 de cada 10 persones condemnades per delictes sexuals que han passat per Cercles, no tornaran al sistema d’execució penal. En l’estudi, s’ha tingut en compte presons del sistema penitenciari català, de la resta del sistema espanyol i MPA a Catalunya.

A la presentació van assistir professionals de l’execució penal, tant de serveis penitenciaris com de mesures penals alternatives i justícia juvenil, així com professionals d’entitats del Tercer Sector, entre ells professionals de la Fundació Salut i Comunitat, i estudiants.

CerclesCat és un programa que gestiona el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Fundació Salut i Comunitat i que s’adreça a persones que han comès un delicte sexual, que es troben en el moment previ a la llibertat definitiva, i es comprometen amb l’objectiu del projecte “no més víctimes”.

Aquest i els anteriors informes de recerca de CerclesCat, es poden consultar a través del següent enllaç:

Catàleg d’investigacions. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (gencat.cat)  

Nou de cada deu condemnats per delictes sexuals que han passat per CERCLES no tornaran al sistema d’execució penal