Recentment, l’Àrea de família, gènere i addiccions de la Fundació Salut i Comunitat ha renovat amb l’Ajuntament de Barcelona el contracte per l’EAD de Barcelona.

La nostra gestió d’aquest servei es va iniciar el 2005 i consisteix en donar informació, orientació i atenció especialitzada i integral a dones i famílies que han patit o pateixen violència masclista. És per això que aquesta renovació constitueix un important èxit per l’Àrea i per a l’entitat en el seu conjunt.

Els seus principals objectius són:

  • Oferir un espai d’atenció integral i multidisciplinar a les dones i als seus fills/es de la ciutat de Barcelona que hagin passat o estiguin passant per situacions de violència masclista per poder treballar els seus processos de recuperació.
  • Oferir un lloc de protecció i seguretat a aquelles dones que hagin patit algun episodi de violència i es trobin en situació de risc, facilitant l’accés als recursos residencials específics.
  • Informar sobre els recursos, serveis i circuits existents en aquest àmbit.
  • Promoure i col·laborar en el desenvolupament d’estratègies i programes preventius i de sensibilització encaminats a aconseguir la tolerància zero contra la violència masclista.

Al servei hi treballen 18 professionals i el 2011 es van atendre 1.210 dones i 253 fills i filles de les dones ateses.