Els equips del Servei Tutelar “Amb Tu”, del SOI, Servei d’Orientació i Informació, i del Club Social “Relaciona’t” d’FSC, van assistir al III Congrés Internacional de Patologia Dual que es va celebrar a Barcelona del 23 al 26 d’octubre. La Societat Espanyola de Patologia Dual (SEPD) va organitzar aquest congrés, basant-se en l’èxit dels dos congressos anteriors celebrats a Madrid (2008) i Barcelona (2011).

Professionals de Salut Mental de FSC participen en el "III Congrés Internacional de Patologia Dual"
Pòsters presentats pels professionals de FSC

El congrés va reunir més de 1.500 professionals de l’àmbit de la Salut Mental, procedents de la medicina, psiquiatria, psicologia, infermeria, educació, administració pública, etc. Això va permetre l’actualització dels professionals de la Salut Mental i el desenvolupament de dinàmiques en les quals es van poder compartir coneixements amb experts en aquest camp a nivell internacional.

La finalitat del congrés va ser el debat i la detecció de les noves necessitats i reptes en l’entorn de la patologia dual, per tal de fixar quins són els passos a seguir per a una millora en l’atenció.La patologia dual aborda l’existència simultània d’un trastorn addictiu i un altre trastorn mental. A més, la majoria dels estudis mostren que els trastorns mentals precedeixen normalment l’aparició de conductes addictives i s’estima que la meitat dels pacients amb trastorn mental desenvolupen un trastorn per abús de substàncies.

Per això, diferents professionals de l’àrea de Salut Mental de FSC van participar en aquest congrés, en abordar una temàtica central per al col·lectiu amb el qual es treballa.

En aquest sentit, es van presentar dos pòsters:

– Needs prospecting of support and insertion services for people with dual pathology: un estudi elaborat per professionals de l’Àrea d’Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-SIDA de FSC en què s’analitzen les necessitats assistencials dels pacients duals.

– An innovative proposal: Tutelar Service and Social Club for people diagnosed with dual patohology: on s’especifiquen els serveis de Salut Mental de FSC i l’itinerari assistencial que ofereixen per a l’atenció d’aquestes patologies.

[framed_box rounded=”true”]

Més informació:

 

Web del congrés

Programa oficial del congrés

[/framed_box]