El passat 6 de novembre, la Xarxa DDiPAS (Dones Directives i Professionals de l’Acció Social), va celebrar la seva primera reunió plenària a la qual va succeir el debat: “Tercer Sector i perspectiva de gènere. Dades per a la reflexió”. Ambdues activitats van tenir lloc al Palau Macaya de Barcelona.

Celebrat el "2n Diàleg DDiPAS" sobre igualtat de gènere en les organitzacions del Tercer Sector

L’assemblea va estar moderada per la nostra companya Sonia Fuertes, subdirectora de l’Àrea d’Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-SIDA de FSC, i membre de la Junta de Govern de DDiPAS.

Durant la mateixa, es va explicar la participació de la Xarxa DDiPAS en diversos espais d’interlocució o “networking”, i es va adonar de les activitats desenvolupades fins al moment. Per a això, es va comptar amb la participació de Montse Franch, membre de la Junta de Govern de DDiPAS, i de Gemma Altell, sotsdirectora de l’Àrea d’Addiccions, Gènere i Família de la nostra entitat, component també de la Junta de Govern de DDiPAS.

Seguidament, es va procedir al debat d’un reglament de funcionament intern exposat per Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS).

D’altra banda, durant el diàleg, moderat també per Sonia Fuertes, uns quaranta professionals d’entitats del Tercer Sector Social i de l’Administració Pública, reflexionar sobre la participació de les dones en els òrgans de govern de les diferents organitzacions del sector.

En aquest sentit, es va destacar la necessitat de convertir les nostres organitzacions a “entitats caracteritzades per la diversitat, sent necessari que aquesta es reflecteixi en els seus diferents estaments, i reculli també edats i orígens diversos”.

Pau Vidal, director de l’Observatori del Tercer Sector Social, va oferir una panoràmica general a partir de les dades de l’Anuari 2013. En aquest sentit, una dada a destacar és la poca presència de plans d’igualtat de gènere en les organitzacions, només un 37% d’entitats el tenen.

Per la seva banda, Montse Franch, va presentar les dades del tercer sector social català en relació a altres països. A partir de la dada de l’Anuari 2013 que reflecteix que un 15% d’organitzacions del sector treballa en aquests moments amb les dones com a principal col·lectiu destinatari, Montse Franch es va interrogar sobre la idoneïtat de tractar les dones com a perfil específic i no únicament com a realitat transversal.

Una qüestió debatuda entre el públic assistent, va ser l’augment de contractacions a temps parcial de les dones, tendència apreciable en els últims anys. Aquest tema es va vincular a la necessitat de redefinir la conciliació en termes no exclusivament vinculades a la dona ia la introducció de polítiques que afavoreixin una major flexibilitat. La importància de l’educació per a la transformació social i els diferents models de lideratge femení van ser els últims temes abordats en el debat.