FSC i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya han començat a treballar conjuntament de nou, per atendre i sensibilitzar en matèria de seguretat viària, a població penitenciària que ha comès un delicte de tràfic sota els efectes de l’alcohol.

Alcostop de nou sobre rodes

El programa Alcostop reobre les seves portes amb l’objectiu d’atendre persones amb problemàtica d’alcohol i que, al seu torn, han comès un delicte de tràfic sota els efectes del consum. El nostre programa accentua la relació que cada persona ha establert amb aquesta substància al llarg de la seva vida, afavorint així l’abordatge de la relació existent entre l’abús de l’alcohol i la seva entrada en el medi penitenciari.

Alcostop neix el 2010, sent el primer en seguretat viària que es porta a terme a nivell extrapenitenciari amb població reclusa a Catalunya, després de les necessitats detectades per poder atendre a població amb aquesta problemàtica, després d’algunes modificacions realitzades en el codi vial i penal en matèria de seguretat viària.

A nivell metodològic, la teràpia grupal és la nostra principal eina de treball, així com un seguiment individualitzat a través de les entrevistes, on l’usuari pugui sentir-se acompanyat durant el seu procés.

Durant el transcurs del nostre programa, s’han atès més de 70 persones derivades del Centre Obert II La Trinitat (Barcelona), obtenint resultats positius mitjançant les diferents activitats que faciliten que les persones ateses pugui tenir consciència de la seva problemàtica i mantenir en alguns casos l’abstinència.

Tal com s’assenyala en l’últim informe de la Direcció General de Trànsit sobre les principals xifres de sinistralitat viària de l’any 2012, conduir després del consum de substàncies psicoactives és un fet freqüent a Espanya, assolint un percentatge del 17% dels conductors espanyols . A part de l’alcohol, gairebé un 11% condueix després d’haver consumit alguna altra substància que pot afectar la capacitat per a una conducció segura.

És per això que la missió del nostre equip de professionals és la de sensibilitzar sobre els riscos que comporta la conducció de vehicles sota els efectes de consum i dotar d’eines a les persones per tractar la seva problemàtica amb l’alcohol. En aquest sentit, la noció de responsabilitat així com l’empatia cap a la víctima, són dos dels eixos clau al llarg de la nostra intervenció.