Coordinadors i directors de projectes de l’Àrea d’Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-SIDA de FSC van participar en un taller sobre lideratge el passat 13 de novembre. La sessió de formació, conduïda per les companyes Ana Alcaraz i Sandra Tatay, va tenir lloc al Centre Cultural La Bòbila de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

L’objectiu de la trobada era oferir un espai per a la reflexió professional sobre el concepte de lideratge i com ho portem a la pràctica en el nostre dia a dia.

A través d’una metodologia pràctica i participativa, es va tenir l’oportunitat de treballar sobre definicions de lideratge i sobre quines són les habilitats i competències clau a tenir en compte per al desenvolupament professional.

A partir d’experiències aportades pels participants, es van obrir diverses qüestions a debat en relació a l’exercici del lideratge en els equips, així com del treball en xarxa. D’aquesta manera, es volia afavorir que cada professional pugui analitzar el seu propi estil de lideratge i els aspectes a millorar per dur a terme les funcions inherents a la responsabilitat de coordinar i dirigir programes i projectes.

El diàleg entre els professionals i l’equip directiu de l’Àrea d’Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-SIDA de FSC, va portar a una reflexió conjunta sobre els objectius de la nostra tasca, sobre la direcció dels equips amb els que treballem, i sobre com exercir aquest lideratge.

Malgrat l’amplitud teòrica del tema i de la gran quantitat de literatura disponible per aprofundir sobre aquest concepte, destaquem com a conclusió de la jornada la següent idea: un bon líder serà aquell que afavoreixi el desenvolupament de líders dins dels seus equips.