El passat 19 de novembre, el Centre d’Atenció i Seguiment en Drogodependències (CAS) del Centre Penitenciari Brians 2 a Barcelona, ​​servei gestionat per la Fundació Salut i Comunitat, va iniciar una proposta psicoterapèutica innovadora amb bons resultats fins al moment.

Centro Penitenciario Brians

Aquest nou espai rep el nom de Programa d’Intervenció Multifamiliar i està destinat a aquells usuaris del recurs que ja reben acompanyament grupal per part del psicòleg del CAS Brians.

La metodologia del programa se centra en l’abordatge terapèutic, fonamentat en les bases teòriques del Grupoanálisis, i consisteix enreunions mensuals dels familiars dels pacients juntament amb els pacients, en un mateix espai de psicoteràpia.

El Grup Multifamiliar és una tècnica d’intervenció grupal àmpliament reconeguda pels seus efectes beneficiosos per poder parlar i elaborar processos personals d’històries familiars, on el sofriment afectiu ha estat present al llarg de la seva vida. Aquest “espai interrelacional conjunt” ofereix la possibilitat d’entendre alguns aspectes de la persona addicta que li poden ajudar en la seva recuperació.

La sessió grupal es va realitzar al departament de comunicacions del Centre Penitenciari Brians 2, que és l’espai destinat als vis a vis. El psicòleg i la metgessa del CAS Brians (ambdós formats en psicoteràpia grupal i multifamiliar) van ser els responsables de la conducció d’aquest grup.

Més enllà del contingut, que per raons de confidencialitat quedar únicament en la memòria dels assistents, les sensacions recollides tant dels familiars com dels pacients van ser molt bones i carregades de contingut afectiu. Aquesta experiència anima a continuar amb el pla de sessions plurifamiliars mensuals previstes per a la present temporada.

El Grup Multifamiliar del CAS té com a fi l’estabilitat afectiva dels pacients i, per tant, pretén corregir aquells hàbits addictius adquirits al llarg de la seva vida. Des del CAS Brians pensem que aquesta proposta terapèutica pot aportar una nova línia complementària a la cartera de serveis del CP Brians 2, dotant al centre d’una major salut institucional, alhora que permet un restabliment de xarxes sociofamiliars trencades. També, pot suposar una oportunitat de creixement per als professionals, els interns i les seves famílies.