La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha presentat recentment un nou espai web – www.violenciessexuals.org – creat des del Departament de Prevenció de l’entitat, finançat per l’Ajuntament de Barcelona, que ja està rebent moltes visites i consultes. Es tracta d’un espai virtual que ofereix eines, informació, recursos i serveis d’abordatge contra les violències sexuals a Barcelona ia la resta de Catalunya, tant en castellà com en català.

Les violències sexuals contra les dones comprenen qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per elles, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violència, intimidació, prevalença o de manipulació emocional o de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu amb la dona o la menor.

El portal s’adreça a aquelles dones i noies que hagin patit violències sexuals o no, i que vulguin informar-se; a les persones properes que les vulguin acompanyar oa qualsevol persona que vulgui informar-se sobre les eines i els recursos d’atenció en aquest àmbit.

Entre altres preguntes a les que el web tracta de donar resposta són: què fer si s’ha patit un atac contra la llibertat sexual?, a on es poden dirigir les dones per ser assessorades ?; si no s’ha pres la decisió de denunciar, què es pot fer?; ¿I si no està segura de si l’episodi que s’ha patit és violència sexual?; ¿Què es pot fer si sabem que una altra dona ha patit una agressió?, de quina manera se li pot ajudar?…

D’altra banda, www.violenciessexuals.org és un espai web en el qual els i les professionals que intervenen en l’abordatge i l’atenció de les violències sexuals poden consultar el material que compartim, així com el d’altres recursos i serveis de l’àmbit en Catalunya.

A més, en aquesta web es pot trobar informació actualitzada sobre les dades i les xifres més rellevants sobre violències sexuals, diagnòstics i anàlisis de recerca, arxius audiovisuals d’interès, així com un formulari de contacte a què es poden remetre dubtes específiques.

Esperem que aquesta web us sigui útil i us animem a fer-la extensiva a totes aquelles persones, centres i/o entitats als que cregueu que en algun moment els pugui resultar una eina útil i pràctica.