“Recursos per a la prevenció. Pensem en una acció preventiva” és la darrera sessió que hem realitzat al curs en línia “Orientació i prevenció de violències masclistes a la UdL”, durant aquest mes d’octubre, que ha comptat amb l’assistència de gairebé 40 estudiants. Amb aquesta formació, ha quedat inaugurada l’oferta de matèria transversal en gènere del curs 2021-2022 a la Universitat de Lleida, on ens satisfà haver-hi participat.

Es tracta d’un curs reconegut a l’alumnat amb 1 crèdit de matèria transversal, on des de l’Observatori Noctámbul@s de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) s’ha ofert formació en perspectiva de gènere i feminista per a l’abordatge de les violències masclistes , a través de la detecció i la prevenció de les violències sexuals en espais d’oci ia l’entorn universitari.

Durant aquest curs, realitzat al campus virtual de la UdL, i al qual ha assistit alumnat de diversos graus (entre ells, Fisioteràpia, Medicina, Comunicació i Periodisme Audiovisual, Dret, ADE i Enginyeria Mecànica), s’han dut a terme tres sessions síncrones, de 2 hores de durada cadascuna, que han inclòs la realització dactivitats pràctiques i lectures complementàries.

Concretament, quant a contingut impartit en aquestes sessions, s’ha incidit en la perspectiva de gènere i feminista, les violències masclistes (sexuals) i LGTBIfòbiques, i s’han donat a conèixer recursos específics per a la prevenció de violències sexuals en entorns de lleure nocturn i consum de drogues.

Abordar les drogodependències des d’una perspectiva de gènere implica tenir present les diferències i especificitats de gènere, quant als factors que condicionen les motivacions per al consum, així com els diferents patrons, efectes i conseqüències del mateix a nivell de salut, social i personal .

D’altra banda, “comporta eliminar els desavantatges o desigualtats, en l’accés i la permanència en els serveis i programes preventius o assistencials. Les desigualtats de gènere vulneren de manera particular la salut de les dones, cosa que encara és més palesa en les dones que tenen un trastorn per consum de substàncies. Per això, és crucial continuar formant en aquesta matèria l’alumnat universitari”, reconeixen des de l’Observatori Noctámbul@s de FSC.

Un cop finalitzada la formació teoricopràctica al campus virtual, l’alumnat ha de dissenyar i/o realitzar una acció de sensibilització o prevenció, a realitzar a la UdL, sent requisit imprescindible per a l’obtenció del crèdit de matèria transversal, haver assistit a les tres sessions síncrones. El termini per al lliurament de l’activitat és el proper 22 de desembre.