Aquesta comunitat va obrir les portes l’any 2001, després d’estar ubicada durant els primers 10 anys de vida a Marganell, a la província de Barcelona, ​​amb el nom de Can Solà de la Vall. Can Coll és una masia catalana, de la qual se’n coneix l’origen des del segle XVI, situada al terme municipal de Navàs, que compta amb uns 1800 m2 construïts i 4 hectàrees de terreny en un entorn rural, i que ha tingut diversos usos al llarg dels segles, sent el principal, com a casa pairal principal de la zona, productora de vi i oli. Durant els darrers anys, s’ha dut a terme un procés de millora continuada per portar aquesta masia rústica al segle XXI.

Quan la Fundació Salut i Comunitat (FSC) va iniciar les seves activitats a Can Coll l’any 2002, es van realitzar diverses reformes, amb l’objectiu d’adaptar l’estructura del mas a les necessitats derivades de la pràctica professional a què es destinaria , ampliant espais dús comú, reformant espais interiors per habilitar habitacions dobles amb bany, i renovant i/o millorant les instal·lacions existents a nivell de subministraments.

Entre aquestes millores, a l’any 2010, es va decidir implementar un projecte per aconseguir que la casa fos sostenible a nivell energètic, generant el mínim impacte mediambiental.

Les primeres mesures que es van prendre van ser canviar la caldera, anteriorment de gasoil, per una de biomassa, en particular una caldera de pèl·let, que genera menor impacte contaminant, permet l’ús de diferents materials combustibles, i afavoreix la neteja del baix-bosc, reduint els riscos dincendis forestals de la zona.

Es van canalitzar totes les teulades de la masia, comptant amb una superfície total de 600 m2 , amb l’objectiu de recuperar l’aigua de la pluja i destinar-la a l’reg, tant de l’hort ocupacional, com dels amplis jardins. Per això, es va rehabilitar un gran pou en desús i es va construir un dipòsit de fins a 10.000 litres, enterrat, per disminuir l’impacte visual, que donessin resposta a la necessitat d’acumulació d’aquest bé tan preuat.

A més, es va instal·lar un estabilitzador d’intensitat del subministrament elèctric, per garantir un flux estable de corrent, que minimitza la inestabilitat en el subministrament i protegeix totes les instal·lacions elèctriques de la casa, i alhora es va canviar tota la il·luminació del centre, per bombetes LED, amb una reducció molt significativa de la despesa energètica.

Durant el darrer any, i en aquesta mateixa línia de voler millorar la sostenibilitat ambiental i, per tant, el futur d’aquest centre, es va començar a valorar la possibilitat de ser autosuficients respecte a la producció d’electricitat, usant instal·lacions de plaques solars, que donessin resposta a les necessitats del centre, sense dependre de la xarxa de subministrament elèctric de la zona.

Durant els darrers mesos, s’han realitzat els estudis energètics pertinents, la preparació del terreny on poder ubicar les plaques solars, i el mes de juny passat, es va iniciar la construcció de les instal·lacions necessàries per a aquest ús.

Un cop certificada la instal·lació, al mes de setembre, la comunitat terapèutica Can Coll va passar a dependre exclusivament de l’energia solar, per donar resposta a les seves necessitats d’energia elèctrica, amb un probable romanent de producció, que s’aboca a la xarxa de subministrament, i que reverteix econòmicament en la reducció de la factura de llum íntegrament. Aquest projecte, gestat durant tot aquest temps des d’aquesta mirada de respecte al medi ambient, que avui ja és una realitat, s’ha anomenat “Projecte EcoColl”.

En estar ubicats en un entorn rural, i dins del programa de tractament de la comunitat terapèutica, totes aquestes millores, ens permeten treballar amb el grup de persones usuàries del centre la consciència energètica, el bon ús de les instal·lacions i subministraments, el respecte per la naturalesa i la cura del planeta, més encara si es té en compte el perfil de les persones ateses al servei. Cal assenyalar que, al moment del seu ingrés, poques han pogut conèixer i connectar amb aquesta necessitat tan urgent de disminuir l’emissió de gasos contaminants, així com la reeducació en el bon ús contingut de les energies no renovables.

Amb aquestes inversions, FSC ha volgut apostar pel futur de la masia Can Coll, tan històrica, simbòlica i referent a la zona, donant-li l’atenció i millores que mereix, per garantir la seva continuïtat de forma adaptada als temps que vivim, generant el mínim impacte mediambiental.