Des de l’àrea d’Inclusió Social i Reducció de l’Dany en Drogodependències de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), concretament en l’àmbit d’Inserció Laboral, estem desenvolupant la segona edició de el programa d’acompanyament laboral adreçat a joves, el «Let ‘s Work». Amb aquest programa, oferim un servei d’orientació sociolaboral a joves de 16 a 30 anys que presenten patologia dual. El projecte està emmarcat en la convocatòria «Impulsem el qual fas» (“Impulsem el que fas”), amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i que atorga ajuts per finançar projectes que incentivin l’economia de barris.

A la fi de 2019, vam començar la primera edició, i contemplant a les joves de la segona edició d’aquest any, hem rebut un total de 40 derivacions, de les que s’han incorporat 31, tot i que teníem un objectiu inicial d’atendre 16 joves.

Fins a la data, hem promogut 6 accions de participació comunitària organitzades per la joventut, com l’assistència a la sala d’Ocupació de 2020 o a l’taller sobre drets i deures laborals de Barcelona Activa el 2020 i 2021.

Un total de 20 de les joves han estat derivades a accions de tipus formatiu i 7 joves han estat vinculades a dispositius ocupacionals i d’orientació. Un altre èxit destacat són les 4 insercions en l’àmbit laboral, després d’un acompanyament en el procés de recerca de feina i de el coneixement de el teixit empresarial i de la situació laboral. Quant a la valoració rebuda de les activitats, a nivell de satisfacció, s’ha obtingut un 4,92 sobre 5.

Som conscients de la diversitat i de la complexitat de les casuístiques de les joves, motiu pel qual defensem una intervenció coordinada, d’acompanyament psicosocial i laboral, als recursos del territori ia entitats col·laboradores. D’altra banda, posem èmfasi en l’arrelament al territori i en l’acció comunitària, coordinant-nos amb les agents implicades, generant vincles i dinàmiques de participació comunitària.

A més, oferim un acompanyament integral a les joves, en tots els àmbits de la seva vida, per definir el seu projecte de futur, desenvolupant actuacions d’orientació per a l’ocupació en format prelaboral, i orientades per atendre la particularitat.

Volem incidir igualment en la importància de combinar la metodologia d’acompanyament individual i grupal, en format presencial i telemàtic, amb tallers sobre avaluació i diagnòstic, competències, currículum, processos de selecció, canals de recerca de feina… a través d’l’espai comunitari com a protagonista en el procés.

Donada la trajectòria de el programa, destacar que “Let ‘s Work” està donant resposta als objectius socials i econòmics de la zona, que són els que defineixen la convocatòria de «Impulsem el que fas». Estem arrelats al territori i vam participar de manera activa per formar part de el teixit comunitari.

Precisament, aquest és un dels valors de el programa i que considerem un dels elements clau de la nostra intervenció. També, és el que ens va impulsar a presentar el “Let ‘s Work” al III Congrés de l’Acció Social, que va tenir lloc els passats dies 8 i 9 de juliol a Vic (Barcelona).

Aquest congrés es va dirigir a totes les agents de el Sistema Català de Serveis Socials que, sumant-se a altres congressos de el sector, es planteja incentivar la creació de coneixement basat en l’evidència, per enfortir les disciplines acadèmiques i professionals en l’àmbit dels serveis socials. El congrés el van organitzar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Càtedra de Serveis Socials de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

En el mateix, vam tenir l’oportunitat d’exposar la trajectòria de el programa en format pòster, on destaquem l’acció comunitària com un tret d’identitat, que ens permet donar poder a les joves i promoure la seva participació social.

Tal com assenyalàvem en el pòster: “Afrontem els reptes de la salut mental de manera decidida, per desenvolupar una actuació des d’una mirada integral i apropar nous serveis d’escolta i orientació a la ciutadania.” I ho fem promovent la cooperació de la joventut amb altres agents, a través de la participació de les joves en accions comunitàries, i acompanyant-les i assessorant-les a les visites dels recursos del territori i de el teixit empresarial.

Acompanyem joves des 2019 que segueixen demanant assessorament sobre diversos temes socials i laborals. Aquesta tasca la realitzem amb els recursos que disposem des d’altres programes d’inserció sociolaboral de la nostra entitat, si bé no són recursos suficients per atendre’ls des d’una mirada holística, per promocionar l’autonomia, el protagonisme, l’exploració individual, l’empoderament, la reflexió i la promoció de l’enllaç social, que proporcionem des del “Let ‘s Work”.

Per això, ens plantegem un repte: aconseguir la sostenibilitat econòmica de el projecte, de manera que ens permeti donar continuïtat a l’acompanyament que oferim amb el nivell d’intensitat necessari. Per a això, estem socialitzant l’impacte de la nostra intervenció, ampliant la recerca de finançament extern, diversificant les possibles vies de subvenció i explorant oportunitats d’aliança amb altres agents. Des de la Fundació Salut i Comunitat, creiem fermament en la necessitat de seguir oferint aquest servei a les joves de barri del “Bon Pastor”, a Barcelona.