Durant aquest últim any, l’Àrea d’Atenció a la Dependència, amb presència en sis comunitats autònomes i des de la qual s’atén diàriament més de 3.000 usuaris en els diferents recursos assistencials que gestiona (residències, centres de dia i serveis d’ajuda a domicili ) i a altres 7.000 a les llars i centres cívics, ha vist incrementada la seva presència en els mitjans de comunicació arribant a superar el centenar d’impactes.

El Pla de Comunicació d’aquesta àrea d’atenció d’FSC contempla la comunicació com una eina activa per a la divulgació de continguts i d’informació, i com a espai per a la presa de consciència, la participació i implicació de totes les parts que la integren.

D’altra banda, vol fomentar la motivació i cohesió interna a cada un dels serveis que gestiona, alhora que valora la participació dels usuaris i els seus familiars, voluntariat i professionals dels centres en la seva estratègia comunicativa.

Per això utilitza diferents suports interns (pàgina web i butlletins electrònics elaborats des de l’entitat), tenint presència a més en xarxes socials, i es val també dels canals de comunicació propis dels centres i d’altres formes de difusió (revistes periòdiques, vídeos, fullets divulgatius…).

Un altre element fonamental és la comunicació externa (difusió a través de mitjans de comunicació generalistes i especialitzats, tant de caràcter local com estatal, i organització de rodes de premsa), que potencia la visibilitat que es realitza en el conjunt de l’àrea amb el col·lectiu de la gent gran dependent i els fenòmens socials que els envolten.

Per tant, es fomenta un treball en xarxa que permet compartir experiència i coneixement i que busca, en tot moment, una comunicació clara, objectiva i professional.

I ha estat, gairebé amb total seguretat, la consolidació del Pla de Comunicació que ha permès en els últims anys que la presència en diversos mitjans (audiovisuals, premsa escrita i digital) s’hagi incrementat d’una manera exponencial amb més d’un centenar fins el moment.

Una presència en la qual també han tingut molt a veure els professionals especialitzats en l’àmbit de la comunicació de la nostra entitat, ja que ells són els que han aconseguit donar visibilitat a les notícies que des dels centres s’han generat, ja que moltes de les rodes de premsa, entrevistes concertades o difusió de documents audiovisuals elaborats no van assolir el impacte que han obtingut sense la seva abnegada tasca.

[one_half] [/one_half] [one_half_last] [/one_half_last]

La importància que ha adquirit la comunicació de la realitat en què es troben les persones grans en el dia a dia de funcionament d’aquesta àrea, es demostra en fets com ara la consolidació de publicacions pròpies en la majoria dels centres i serveis que dirigim, la participació en diversos estudis que són difosos en diversos fòrums, la participació activa de professionals, voluntariat i usuaris en publicacions del sector i tribunes d’opinió, etc.

Encara segurament el fet que demostra amb més claredat la rellevància de l’aposta que s’ha fet des d’aquesta àrea per la comunicació, es troba en l’emissió periòdica des de fa més de dos anys del programa radiofònic “Gent Gran a les Ones”. Un programa de ràdio realitzat a nivell tècnic i de continguts per voluntariat professional amb gran experiència en els mitjans de comunicació, en què la gent gran tenen un paper rellevant en la seva preparació i que és utilitzat també amb finalitats terapèutiques per als usuaris. Un espai que ha aconseguit ser emès per diverses emissores de ràdio, que l’inclouen en la seva programació, i que és un clar exemple del paper actiu que des del nostre model d’atenció es dóna a la gent gran.

Últim programa de “Gent Gran a les Ones”: Descarregar

Direcció de l’Área de Atenció a la Dependència