• L’Aliança de Plataformes de resposta al VIH / SIDA denúncia davant la societat que l’actual govern no té una estratègia clara sobre com abordar la resposta al VIH sida a més de demostrar falta de voluntat política per fer-ho.
 • Les ONG que treballen prop del VIH i de la sida adverteixen que s’estan perdent els èxits de trenta anys en la lluita contra la malaltia i les seves conseqüències socials
 • L’efectivitat dels programes d’informació i prevenció sobre VIH / SIDA resideix en la proximitat i integració de les ONG amb les persones més afectades.
 • Si no es rectifica, augmentaran les noves infeccions a Espanya. La prevenció del VIH sida és més barata en vides i en euros que els tractaments.

L'Aliança de Plataformes de resposta al VIH / SIDA en contra de la retallada de les subvencions del Ministeri SanitatEn l’actualitat les polítiques per donar resposta al VIH i la sida a Espanya són insuficients i equivocades. Mostra d’això és la gestió de la Secretaria del Pla Nacional sobre la Sida, SPNS , que, tot i que es manté, ho fa amb un equip tècnic i un pressupost molt reduïts respecte a anys anteriors. Un altre exemple és el procés de la convocatòria de subvencionsque anualment es destinen a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes de prevenció i control de la infecció per VIH, que han hagut d’esperar gairebé un any per conèixer la convocatòria i els objectius i prioritats que recull.

En aquests deu mesos perduts, moltes entitats que depenen fonamentalment de la subvenció s’han vist obligades a prendre mesures com tancar recursos o programes o realitzar reduccions de personal. Això ha provocat la minva o desaparició d’accions de prevenció i assistència cap a persones afectades per VIH o sida i cap a la població en general. Així mateix, les ONG han pogut comprovar que la partida econòmica destinada a aquesta convocatòria ha caigut un 75%, concretament, dels 3.860.000 € de l’any passat a un milió d’euros per aquest, en contra de la informació que en diferents ocasions havien ofert responsables del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat referint-se a una quantitat de més de tres milions d’euros per a accions de prevenció del VIH i la sida.

A això cal sumar la supressió de les transferències econòmiques que l’Administració central realitzava de forma específica a les comunitats autònomes per a programes d’intervenció sobre VIH i sida. Julio Gómez, de la Federació Treballant en Positiu, assenyala que “només algunes autonomies han mantingut els seus programes, mentre que en altres s’ha produït una retallada dràstica de les convocatòries de subvencions que ha portat al tancament de nombroses organitzacions, serveis i programes adreçats a la prevenció, tractament, atenció i suport en relació amb el VIH i la sida, especialment entre els col·lectius als quals el sistema públic no arriba”. Amb aquestes decisions, s’ha trencat l’accés igualitari i universal a les cobertures sanitàries bàsiques. A més, tampoc queda garantit que l’Estat espanyol compleixi amb els objectius i compromisos internacionals que té subscrits en la resposta enfront del VIH.

La inseguretat que a finals de 2012 tenen tant les organitzacions estatals com autonòmiques i locals de garantir la seva continuïtat, està fent irreversible la desaparició de moltes d’elles, i en conseqüència fent invisible a la població que atenen. La incertesa sobre el futur és encara més gran ja que el pressupost amb què comptava la Direcció General de Salut Pública per finançar a través de subvencions estratègies de salut per al 2013 segons els pressupostos generals de l’Estat és de 2.217.000 € (enfront dels 3.717 200 € que es van reflectir en els primers pressupostos generals de l’Estat per 2012). Aquesta xifra es pot veure reduïda en qualsevol moment, el que no permet assegurar per l’any 2013 ni tan sols la continuïtat de la quantia de 1.000.000 € per a les subvencions dirigides a programes de prevenció i control de la infecció per VIH i la sida.

Aquesta situació propicia el tancament de les entitats, sobretot les de base comunitària, que treballen prop del VIH i de la sida i que sempre van estar coordinades amb les administracions públiques. Marisa Fernández, de FAUDAS, destaca que “el secret de l’efectivitat dels programes d’informació i prevenció resideix precisament en la proximitat i integració d’aquestes organitzacions amb els col·lectius més afectats pel VIH i la sida”.

Jancho Barris, de CESIDA, afirma que “a Espanya s’estan perdent els avenços de 30 anys en la lluita contra el VIH i la sida també per la restricció en l’accés a la sanitat pública a col · lectius com el dels immigrants en situació irregular, joves aturats, persones que exerceixen la prostitució, i altres “. A més, la implantació del repagament de medicaments afecta els sectors econòmicament més febles de la societat.

Juanse Hernández, de FEAT, alerta també que “les retallades en la investigació pública, com els que ha patit el Consell Superior d’Investigacions Científiques i altres centres espanyols de referència, posen en perill l’avenç en la investigació bàsica, un pilar fonamental en el desenvolupament de nous fàrmacs i teràpies innovadores “.

Totes aquestes normes o l’absència d’elles, faran augmentar el nombre de persones portadores del VIH, i el de malaltes de sida, i la marginalització de moltes d’elles, desmuntant les raons “economicistes” que al·lega l’Estat. Santiago Redondo, de FELGTB, remarca que “la sida és una malaltia fàcilment evitable mitjançant la informació i la prevenció de la infecció per VIH i que les accions preventives són abismalment més barates, en diners i en vides humanes, que els tractaments per a la sida , encara una malaltia crònica que exigeix l’ús de cars fàrmacs de per vida “.

En conseqüència, l’Aliança de Plataformes demanda que la política del Govern per a la resposta enfront del VIH a Espanya contempli les següents mesures:

 • La convocatòria immediata del Comitè Assessor i Consultiu (COAC) d’ONG de la Comissió nacional de coordinació i seguiment de programes de prevenció de la sida.
 • La participació de les ONG en l’elaboració del nou Pla Estratègic 2013-2017 i en la posada en la posada en marxa d’aquest.
 • Que es compti amb la participació de les ONG en l’establiment de les línies d’acció prioritàries per a la SPNS.
 • L’increment de les partides pressupostàries per a la resposta al VIH i la sida, incloses les destinades a la convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre.
 • L’establiment de fons finalistes per la resposta al VIH a les transferències a les comunitats autònomes.
 • El manteniment de la consideració de l’excepcionalitat del VIH.
 • La inclusió de les persones immigrants en situació irregular dins el sistema sanitari i garanties d’accés a l’atenció i tractament a les mateixes condicions que la resta de la població.

La “Aliança de Plataformes de resposta al VIH” està formada per 15 entitats estatals i autonòmiques que aglutinen a més de 300 ONG que han participat durant els últims 30 anys en la resposta al VIH i la sida a casa nostra.

 • CALCSICOVA
 • CESIDA
 • Comité 1er de Desembre
 • Coordinadora Gai i Lesbiana
 • EUSKALSIDA
 • FAUDAS
 • Federación Trabajando en Positivo
 • FELGTB
 • FEAT
 • Fundación Triángulo
 • Fundación Lucía
 • FUNSIDA
 • Médicos del Mundo
 • NASIDA
 • REDVIH

L'Aliança de Plataformes de resposta al VIH / SIDA en contra de la retallada de les subvencions del Ministeri Sanitat