El Departament de Qualitat de l’Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS) ha realitzat una enquesta de satisfacció als seus quatre centres de titularitat pública amb gestió externa, entre ells la Residència i Centre de Dia “Les Fonts”. Aquest servei compta amb 68 places de residència i 35 de centre de dia. Des d’agost de 2005, està gestionat per Valoriza Serveis a la Dependència i la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

Aquesta enquesta ha comptat amb una alta participació, un 84,85% del total d’usuaris/es que compten amb capacitat cognitiva suficient o, si no, ha estat resposta per un familiar dels mateixos. Per poder omplir-, els usuaris/es devien portar -com a mínim- tres mesos en el centre.

Recentment el IASS ha fet arribar els resultats d’aquesta enquesta a les direccions dels centres, així com la comparativa del resultat obtingut de mitjana a la resta de serveis de titularitat pública. Els resultats de “Les Fonts”, comparativament respecte a la mitjana de centres públics de la mateixa tipologia, són d’una diferència en positiu cap a aquest servei, sent recomanat per tots els usuaris/es enquestats (100%).

Dels 26 ítems avaluats, totes les variables rellevants fan referència a la bona qualitat del servei ofert per l’equip professional del centre en les diferents àrees de treball (sanitària, psicosocial i serveis generals). En aquest sentit, cal destacar l’opinió del centre qualificada com a “excel·lent” per part dels usuaris / es enquestats, assenyalant a més, tal com reflecteixen les seves respostes, que es troben molt a gust, que se senten molt cuidats o que té sempre en compte la seva opinió.

Un altre aspecte a destacar, entre d’altres, és que els usuaris/es enquestats majoritàriament comparteixen estada en el servei (85,71%), valorant d’altra banda l’acollida com a “molt bona” ​​(76,79%); l’atenció mèdica (favorable en un 94,64); el bon tracte dels/de les auxiliars (96,43), d’infermers/es (96,43) o altres professionals (98,21).

També compten amb molt bona valoració, comparativament respecte als resultats de la resta de serveis públics de l’IASS de la mateixa tipologia, el servei de neteja (96,43), la informació sobre activitats (71,43) i la participació dels usuaris/des en aquestes.

Després de 13 anys de gestió del centre, per FSC és una gran satisfacció conèixer aquestes excel·lents valoracions que reflecteixen que els usuaris/es d’aquest servei se segueixen sentint “Com a Casa”, tal com s’ha vingut reflectint també en enquestes anteriors realitzades des el Departament de Qualitat de l’Institut Aragonès de Serveis Socials, en què s’han obtingut puntuacions similars.

També ens satisfà saber que la Residència i Centre de Dia “Les Fonts” segueix sent un centre molt sol·licitat a l’hora de demanar places, tal com ens traslladen des del mateix.

Per tot això, l’equip professional del servei vol agrair als usuaris/es i als seus familiars aquestes excel·lents valoracions, que sens dubte van a seguir sent un estímul perquè el seu treball diari segueixi desenvolupant-se amb la mateixa implicació, des d’aquest gran compromís amb la qualitat mantingut any rere any.