La Residència i Centre de Dia “Las Fuentes” de Saragossa és un dels quatre centres de titularitat pública de l’Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS) amb gestió externa. Disposa de 68 places de residència i 35 de centre de dia. Des d’agost del 2005 el servei està gestionat per la UTE formada per Valoriza Serveis a la Dependència i la Fundació Salut i Comunitat.

En l’últim trimestre del 2012 el Departament de Qualitat de l’IASS va passar una enquesta de satisfacció als quatre centres que té amb gestió externa, com ara la Residència “Las Fuentes”. Aquesta enquesta l’emplenen els usuaris amb prou capacitat cognitiva o, si no en tenen, un familiar seu. Per poder-ho fer els usuaris havien de portar -com a mínim- tres mesos al centre.

El mes de gener del 2013 l’IASS va fer arribar les conclusions de les mateixes a les direccions dels centres, així com la comparativa del resultat obtingut de mitjana en els quatre centres de titularitat pública.

Els resultats de “Las Fuentes”, comparativament respecte als altres recursos, són d’una diferència en positiu cap a aquest centre, ja que ha estat el que millor valoració ha obtingut per part d’usuaris i familiars.

Dels 26 ítems preguntats, llevat 3 d’ells que feien referència a instal·lacions i nombre de professionals existents (que són els establerts en concurs, i per tant, no són responsabilitat de la nostra entitat), totes les altres variables rellevants fan referència a l’excel·lent qualitat del servei ofert per tots els professionals del centre en les diferents àrees (sanitària, psicosocial i serveis generals). Un 100% dels enquestats recomanarien a tercers que resideixin en aquest centre si ho necessiten.

Per això, entenem que, després de gairebé vuit anys de gestió, aquests resultats poden ser atribuïbles a l’estil de treball i aportacions de la UTE que gestiona el recurs.

Per als professionals que portem treballant durant els gairebé 16 anys que fa que està obert, ens han omplert d’orgull i satisfacció aquestes valoracions, ja que quan les circumstàncies socials actuals són cada vegada més difícils, quan els recursos econòmics cada vegada són menors, quan els usuaris són tan dependents que la càrrega física… de vegades “et fa mal”, veure com valoren tan bé a tot un equip, com manifesten sentir-se segurs i ben cuidats al centre… Això fa que minimitzem tot el menys bo i estiguem convençuts que absolutament tot el nostre esforç val la pena.

Tot l’equip volem agrair als nostres estimats usuaris i als seus familiars les seves valoracions, que sens dubte serviran d’estímul perquè el nostre treball diari sigui una contribució a seguir sentint-se “Com a casa”.

Finalment, i com a reflexió, vull compartir amb tots vosaltres una cita de George Bernard Shaw que sempre m’emociona i m’estimula:

“La vida, per a mi, no és una espelma que s’apaga. És més aviat una esplèndida torxa que sostinc a les mans durant un moment, i vull que cremi amb la màxima claredat possible abans de lliurar-la a futures generacions”.

Carmen Lorente, directora de la Residència i Centre de Dia “Las Fuentes” de Saragossa.