La Residència i Centre de Dia “Els Arcs” de Figueres (Girona), gestionada i dirigida per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), de titularitat de la Generalitat de Catalunya, ha participat recentment en les XIII Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Persones majors celebrades a Barcelona, a través de la presentació d’un pòster, obtenint el primer premi. El Comitè Científic de les jornades ha valorat el rigor, l’originalitat, els continguts, l’aportació de resultats, el fet de tractar d’un treball inèdit i la interdisciplinarietat en l’abordatge d’aquest treball.

La Residència de Figueres aconsegueix el primer premi amb el seu pòster a les XIII Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gent Gran

Les jornades, dirigides a l’àmbit professional del sector de les residències de gent gran, així com a tots aquells/es professionals interessats/des, han estat organitzades pel vuit col·legis professionals implicats en l’atenció a la gent gran a Catalunya. Entre d’altres, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) o el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC).

La Residència i Centre de Dia “Els Arcs”, comptant per a això amb el suport de l’entitat, ha presentat el pòster titulat “Avaluació breu de l’estat cognitiu de la demència en estadis avançats: estudi preliminar de l’adaptació al català de l’Severe Mini mental State Examination”. El treball ha estat realitzat per Maria Blasa Vilches, psicòloga i coordinadora de l’Àrea Psicosocial d’aquest servei, i Raquel Mur, terapeuta ocupacional en el mateix.

L’objectiu del pòster ha estat mostrar un estudi preliminar de l’adaptació al català de l’escala “Severe Mini-mental State Examination” (SMMSE), demostrant que té característiques psicomètriques apropiades per a l’anàlisi i posterior ús en la gent gran severament deteriorades a nivell cognitiu, avaluant les capacitats que encara conserven.

L’avaluació cognitiva de persones amb demències avançades és una necessitat no coberta de forma adequada, per la qual cosa és necessari desenvolupar eines que permetin obtenir informació de l’estat cognitiu i els recursos amb els que encara compten. Conèixer, avaluar i predir la conducta és una de les aspiracions del mesurament a través d’instruments fiables i vàlids. Aquestes dues característiques, fiabilitat i validesa, són les que s’han volgut comprovar en aquest estudi, ja que una prova serà fiable quan les mesures que es realitzin amb la mateixa estiguin lliures d’errors i siguin estables, des del punt de vista metodològic.

L’avaluació de persones amb deteriorament cognitiu greu no està exempta de dificultats, ja que al deteriorament global i/o parcial de totes les funcions, s’afegeixen els dèficits sensorials i de la comunicació. Així i tot, en algunes persones grans encara és possible la realització de tasques cognitives senzilles, sent aquest aspecte fonamental en l’avaluació, ja que saber quines funcions es mantenen conservades permetrà dissenyar programes i intervencions més ajustades al seu estat cognitiu.

En total han estat 17 els pòsters presentats en aquestes jornades, pel que volem felicitar a les nostres companyes de la Residència i Centre de Dia “Els Arcs” de Figueres per aquest primer premi.

La temàtica abordada en els diferents pòsters presentats han estat molt variats: des de temes sanitaris (el patró de son, millora del tractament farmacològic, prevenció d’ingressos hospitalaris), temes socials (ciutadania, reflexions ètiques), model d’Atenció Centrada en la Persona ( musicoteràpia, coneixements, celebració d’aniversari, disseny d’espais, animals de companyia), teràpies (el joc, la memòria), i intervenció (treball amb famílies i avaluació).

Amb l’organització d’aquestes jornades s’ha tractat de donar resposta a les necessitats de formació dels i les professionals de l’àmbit, tenint en compte les demandes fetes en anteriors edicions i les últimes novetats del sector.

La trobada ha suposat una oportunitat d’intercanvi d’experiències en l’atenció a la gent gran, contemplada des de les diferents vessants de l’abordatge interdisciplinari i amb un model d’atenció integratiu.