El servei, pertanyent a l’Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS), gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), posarà en marxa properament el projecte d’educació i sensibilitat ambiental “Tercers en edat, primers a reciclar”, impulsat pel Govern d’Aragó, en col·laboració amb Ecoembes, organització dedicada a tenir cura del medi ambient a través del reciclatge i l’ecodisseny dels envasos a Espanya.

La gent gran usuàries de la Llar i Centre de Dia “Sant Josep” de Saragossa es mostren molt motivades per participar en aquest projecte amb gran valor social i ambiental, dissenyat i dirigit de manera específica a gent gran, perquè la seva implicació en la cura del medi ambient i el reciclatge, és fonamental. Es tracta d’un programa pioner, desenvolupat fins al moment en les comunitats de la Rioja i Cantàbria, al qual ara se li dóna continuïtat a Aragó.

El projecte, de caràcter voluntari per a tots aquells centres d’Aragó que desitgin participar-hi, té dos objectius fonamentals: un de social i un altre mediambiental. Es tracta, d’una banda, de connectar amb la gent gran i d’apropar el reciclatge des de les seves necessitats, interessos i aspiracions, fent-los sentir imprescindibles en el repte comú de tenir cura del medi ambient, a través del reciclatge.

I, d’altra banda, que entre el col·lectiu de gent gran s’aconsegueixi reciclar més i millor. Cal destacar que, entre altres coses, el programa intentarà resoldre els principals dubtes que als grans els hagin sorgit en utilitzar el contenidor groc, recordant-los la importància de la col·laboració ciutadana per dur a terme adequadament la recollida selectiva d’envasos lleugers.

Aquest nou programa inclou a més activitats intergeneracionals, lúdiques, tallers i sortides, que el Govern d’Aragó ha posat a disposició dels centres de gent gran que hi participen. L’empresa Bioma Consultors, contractada per Ecoembes, s’ha posat en contacte amb la Llar i Centre de Dia “Sant Josep” de Saragossa per informar de les accions concretes que es podrien fer, adaptades a les característiques i possibilitats del servei.

Tal com hem pogut saber, l’empresa portarà pròximament contenidors de reciclatge d’envasos i de paper al centre, realitzant complementàriament una xerrada formativa sobre el projecte i una activitat lúdica amb objectes reciclables (nets), vinculant-la al ús correcte de contenidors.

Esperem que aquestes activitats de conscienciació sobre residus i reciclatge, dirigides específicament a gent gran, permetin una major sensibilització en aquest col·lectiu respecte a aquest tema, donats els grans desafiaments que ens segueix plantejant el medi ambient.


Foto: Ecoembes